ஃ Учителя Беинса Дуно за Сведенборг ஃ Из цялостното достигнало до нас Слово Божие дадено от Учителя Беинса Дуно (≈ 3900 беседи, лекции) подредба по хронология – ஃ – 1. Сега, ние, отричаме разумнитѣ нѣща. Казваме: нѣма Господь. Това е едно вѣрую загнѣздено не само въ българитѣ, но и въ всички други народи. Навсѣкѫдѣ има […]

Сянка на самия себе си! Аз/ние „бдя/бдим“, за да сте редовно дезинформирани и/или полуинформирани. Името ми/ни е „Онлайн легион“!  „Фейсбук“ е изтрил 583 млн. фалшиви профила в първите три месеца на 2018 г. Примерна Дефиниция за анонимен/скрит/фалшив фейсбук профил: – Профил с измислен „ник/име“ и/или без лична снимка (навместо това някаква картинка). – без лични […]

Азбучен списѫкъ на Принципи, Окултни Методи-Добродетели, Духовни Практики, Състояния, Качества   (по Учителя Беинса Дуно)  Кликнете (най-вече приложете), на който Добродетел или Метод искате, за да ви отведе в един НОВ СВЯТ от СЛОВО Алтруизъм Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглѫбяване, вдълбочаване в себе си) Бдителност Безкористност (безсребрие – без пари) Безсмъртие (Възкресение, Веченъ Живот) Безстрашие (смелост) Безпристрастност Благоговение (съзерцание, медитация) Благовестие (блага вест) Благоволение Благодарност (удовлетвореност) Благодеяние  Благозвучие (хармония) Благородство (снизходителность, великодушие) […]

Настъпването на огнените срокове наближава! (из: „Седемте Велики тайни на Космоса“ – Н.Рьорих)   „Времето на трансмутацията ще донесе на Света висшите енергии. Те трябва да влязат в живота преди назначените срокове. Настъпването на огнените срокове наближава. Трябва да кажем за огнените вълни. Ще напомним за огнената опасност. Много страшни са приближаващите огнени вълни, ако не знаем […]

Пост Пречистване Чистота (прочети повече по Учителя)    „Като метод за пречистване на нервната система служи постът. Някои не обичат да постят. Казвам: който иска да пречисти своята нервна система, той трябва да пости поне четири пъти в месеца!“ Целия цитат:  330. Някои същества, които искат да ви спънат, ще ви накарат да ядете несъответна […]

       ПРОШКАТА          Учителя Беинса Дуно за ПРОШКАТА: >>(прочетете и за други Добродетели и Методи и Духовни Практики)<< Развитие на мозъчните центрове, МОК, София, 28.2.1923г., Прошката не е произволен процес. При това положение на нещата ще дойде някой да се хвали, че е благороден човек, че лесно прощава. — Как прощава? — […]

Методът на „тихата“, вътрешна, молитвена съпротива и правилните изводи и поуки от едно събитие. (когато „формациите“ – дезинформация, полуинформация, платена/медийна „информация“  вземат временно надмощие над Словото…) …“Ганди наистина победи, но плати с Живота си (Жертва себе си – напълно съзнателно решение)…както и роднините му след него“. Напоследък широко се изкривиха повечето факти и събития във […]

БИБЛИЯ: „Уви, народ грешен, люде натоварени с беззаконие, Семе на злодейци, разтлени синове!“ (Исая  1:4)      Учителя Беинса Дуно: „Спасението на България е в това, всички българи да се обърнат към Живия Господ, Който държи съдбините на народите в ръцете си. Те се кланяха на германци, на англичани, на американци, на французи, но никой не […]

▬ Съ-Знателното ВѪЗ-приемане на Слѣнцето (Лѫч-и-тѣ) е Портал, Прѣходъ към РА-злични мисловни модѣли и вѫзприятия. ▬ (Заключение, след дълго практикуване на МЕТОДА за посрешане на Слънцето)     „Използвайте сутринните лъчи на Слънцето. За лекуване има особена Божествена Наука, но тя е за Посветените.“ (Писмо от Учителя Беинса Дуно до Ел. Казанлъклиева  1923г)   > […]

Заглавия на цели Беседи по темата (хронологичен списък)   Чистосърдечните- 29 април 1917 г., Неделни беседи, Необходими условия за ученика- 20 август 1920 г., Съборни беседи, В.Търново Работа върху чистотата и самообладанието- 23 август 1920 г., Съборни беседи, В.Търново Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ- 3 април 1921 г., […]