Мировите Учители не умират!  „Когато тръгна с паспорт за Другия свят, ще дойда и ще ви кажа: този, този и този. Ще ликвидирам и ще кажа: сбогом и ще си замина.“ „Аз правя усилие да живея в този свят между хората.“ „Един ден, когато искам да оправя света, ще го напусна, ще си замина, нищо […]

Свещени Методи том IV (цитати от 401 до 600)

ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА   (цитати от 0 до 200) (цитати от 201 до 400) (цитати от 601 до 700)   За да може сегашното Християнство да се изчисти от всички примеси, от всички нечистотии, трябва да дойде някой велик алхимик, да го тури в ретортата си, да го нагрява, докато най-после остане чистото Христово учение, […]

„Бог е решил да възпита хората чрез глад.“ (превъзпитание на вътрешния „дявол“ със съзнателно въздържание от храна)  „Един ден дяволът сгрешил с Божественото знание и за наказание го подложили хиляда години на огън. Като го извадили от огъня, той казал: Готов съм още хиляда години да стоя в огъня, но свободата си не давам, не […]

Формула – Молитва БУДЯ (Песен Химни на Слънцето)   Будя! – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие. Будиш! – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие. Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух. Да бъде Волята Божия. Будим! – изгрява мировото Слънце на Отца Нашего […]

      ФОРМУЛА ПРИ ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА ВСЕКИ МЕСЕЦ „Да дойде благословението на апостолския чин, за да уловим Вселената и да вземем ключа в десницата си”  

Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля.   Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването ѝ […]

Закони, ФОРМУЛИ, ПРАВИЛА, Упражнения   Закон: „В Любовта има един важен закон: тя абсолютно не търпи нечистота. Един от основните принципи на Любовта е, че тя с първото свое проявление носи Чистота в себе си. (виж: §266)   Закон е, че чистотата е израз на съвършения живот. (виж: §304)   Закон: Чистотата е израз на съвършения живот. (виж: §326) […]

От Преображение към ВЪЗкресение (Преображението предвещава/предхожда ВЪЗкресението, в Преображението Господ не беше Сам и във Възкресението не Е Сам и няма да Е Сам) (Мат.17:1-9) И след шест дни взе Исус Петра, и Якова и Иоана брата му, и възведе ги на гора висока насаме, 2 И преобрази се пред тех; и светна лицето му […]

ஃ Учителя Беинса Дуно за Сведенборг ஃ Из цялостното достигнало до нас Слово Божие дадено от Учителя Беинса Дуно (≈ 3900 беседи, лекции) подредба по хронология – ஃ – 1. Сега, ние, отричаме разумнитѣ нѣща. Казваме: нѣма Господь. Това е едно вѣрую загнѣздено не само въ българитѣ, но и въ всички други народи. Навсѣкѫдѣ има […]

Сянка на самия себе си! Аз/ние „бдя/бдим“, за да сте редовно дезинформирани и/или полуинформирани. Името ми/ни е „Онлайн легион“!  „Фейсбук“ е изтрил 583 млн. фалшиви профила в първите три месеца на 2018 г. Примерна Дефиниция за анонимен/скрит/фалшив фейсбук профил: – Профил с измислен „ник/име“ и/или без лична снимка (навместо това някаква картинка). – без лични […]