ВИДЕЛИНАТА И ДУХА ГОСПОДЕН (Разговори с Духа Господен към Петър Дънов 1900г.)

Image result for spiritual light & hristos

„Трябва да се осветлиш сам от себе си и да приемеш Истината като Виделина“
(Разговор първи с ДУХА към Петър Дънов)
„Винаги трябва да ходиш в пътя на Виделината.“
(Разговор втори…)
„Да ходи някой във Виделината, значи да е придобил всичко, което този свят притежава.
И желая да си подобен на Този, който е Виделина и Добродетел всякога. …Когато някой почне да чувства Виделината Божия и да усеща Неговата Любов в душата си, не е ли това едно свидетелство, че Бог е посетил тази душа“ (Разговор трети…)
„Казах си: „Тук е една душа, която ме търси, която се лута в мрака на невежеството, която постоянно търси Виделина и изходно място от безизходното положение на този временен живот.“ Прострях тогава ръката си като на застъпник, баща, като брат, като приятел и те хванах, без да ме познаваш, и те поведох към мястото на спасението, за да се избавиш.“ (Разговор пети…)
„Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога, и всеки, който е роден от Духа, слуша Неговия глас и иде към Виделината, защото Бог е Виделина.
И всеки, който иде към Виделината, възприема Бога в душата си.“

Коментари

comments