Мировите Учители не умират! 

„Когато тръгна с паспорт за Другия свят, ще дойда и ще ви кажа: този, този и този. Ще ликвидирам и ще кажа: сбогом и ще си замина.“

„Аз правя усилие да живея в този свят между хората.“

„Един ден, когато искам да оправя света, ще го напусна, ще си замина, нищо повече.“

„Паля ви, после да става каквото ще, не искам да зная нищо. Ако сте добри, ще благодарите, ако сте от лошите, на пепел ще станете.“

***

„ЖИВ СЪМ АЗ, но ЩЕ СИ ЗАМИНА“

 

Веднъж един ми зададе въпроса, казва: „Утре ще умреш“. Казвам: „То е въпрос философски. Аз не съм умирал, не зная какво е, че живея зная, но какво нещо е смъртта не зная“.

Милият поглед – 22 октомври 1944 г., Извънредни беседи, Последно слово, София

 

 • Когато Христос дойде между евреите, какво им остави? Нищо не им остави, задигна си филмите. Така ще направя и аз. Няма да дам нито един косъм от главата си на българите, Каквото давам, един ден ще си го взема. Ще си вдигна цигулката, ще си вдигна лъка и ще си замина, а те ще останат само със свирните си. Аз няма да оставя тези Божествени филми, да се подиграват с тях. Такъв е Божественият морал, това е Божият закон.

– РАЗЛИКА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКАТА И БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ – 9 юни 1924 г., Извънредни беседи, Витоша

 • Когато влезете в съприкосновение напълно с Братството, в което сте включени, тогава ще вървят работите добре. Но ако вие не ме слушате, уверени бъдете, че след три години ще си замина; а бих могъл да остана за още повече години, само ако дадете условия. И нека ви кажа, че тази работа е сериозна, не се шегувам. Между вас има раздори и поради това аз не съм могъл да помогна там, гдето трябваше да помогна, а това е, за което аз най-вече съжалявам. Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас, а щях да свърша работата си и да си отида, но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма.
  ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1912 г. ВЕЛИКО ТЪРНОВО15-21 август 1912 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 • И сега, като съм ви говорил толкова много, аз нищо не губя от това. Аз се радвам на това, което съм говорил. Аз ще си взема беседите и ще си замина за това, което съм говорил. Един ден ще си взема беседите и ще си замина. Аз ще си взема своето богатство, нищо не съм загубил от него. Но аз желая и вие да не останете сиромаси. Ако останете сиромаси, ще има плач и хълцане подир мене. И тогава мога да ви кажа, каква ще бъде съдбата ви. Мене съдбата на грешните хора не ме трогва.

Най-малката любов – 15 ноември 1933 г., Общ Окултен Клас, София

 

 • Аз като говоря, някой може да каже: „Коговизираш?“.Всички визирам! А пък и специално мога да кажа кого визирам. Аз мисля един ден да свърша с някое отношение. Има неща, които не трябва да съществуват. Но знаете ли кога ще направя това? Когато тръгвам за Небето. Сега няма да кажа, но когато тръгна с паспорт за Другия свят, ще дойда и ще ви кажа: този, този и този. Ще ликвидирам и ще кажа: сбогом и ще си замина, но сега няма да кажа.
  Двете линии – 13 юни 1934 г., Общ Окултен Клас, София

 

 • На мене ми е много по-приятно да живея в този, уредения свят. Аз правя усилие да живея в този свят между хората. Един ден, когато искам да оправя света, ще го напусна, ще си замина, нищо повече.
  Ако паса говедата и мисля, че ще станат философи, тя е празна работа. Ще хвърля тоягата, ще ги оставя свободни. Говедата не се нуждаят от говедар. То е наше разбиране. Понеже наш интерес е да пасем тия говеда, за да ги използуваме. Ако искаш говедата да бъдат свободни, нека говедарят да си иде, да пусне говедата да бъдат свободни.

Топлината на Любовта – 12.I.1936 г., Утринно слово, София

 

 • Аз като дойда при вас да ви проповядвам, не мислете, че ще дойда да ви убеждавам. Аз ще запаля,имам една главня скрита в джоба си и след като ви приказвам, ще ви запаля дрехите и ще си замина. Паля ви, после да става каквото ще,не искам да зная нищо. Ако сте добри, ще благодарите, ако сте от лошите, на пепел ще станете.

Ще идеш и ще се възродиш – 2 февруари 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments