Библията и Корана

Библията и Корана са сестра и брат с Един Баща! Цитат от Корана:   29. Сура Ал-Анкабут (Паякът)   46. И спорете с хората на Писанието* само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: „Вярваме в низпосляното на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и Вашият … Продължете с четенето на Библията и Корана