Символ Любя

Символ  Любя

знак34mm

Кратки пояснения:

Символът Любя представлява приложената Любов, т.е. аз Любя, обичам това е почувстваната Любов вътре в самите нас. Той е направен, с цел да излъчва в пространството основния Метод – Заповед – Закон; ЛЮБЯ! Това е синтезиран и насложен символ въз основа на записване на думата Любов по особен начин в беседата: Страдание, търпение, опитност, знание“ 28 февруари 1926 г., Младежки Окултен Клас, София – цитат: „Всеки ъгъл се разглежда като централен ъгъл, който се самоопределя. Тъй поставен ъгълът, той представлява буквата Л, начална буква на думата любов. Като сила Любовта заема известно пространство и действа върху телата като топлинна енергия. Чертичката над кръгчето представлява почва, в която Себе-то се посажда. Самото кръгче е посаденото Себе. Знакът б представлява посоката, по която трябва семето да расте. Последният знак представлява разпукване на Себе-то. Следователно знаците, представени на фиг. 1, не са нищо друго освен буквите в думата любов.

Публикувано изображение

В буквите на тази дума е означен целият процес на Любовта. Когато този процес се извършва в душата на човека, само тогава той може да почувства силата на Любовта. Когато семената на Живота се посадят в душата като в почва и възприемат топлинните и светлинните енергии на Любовта, те започват да се разпукват, да покълват, да растат, да цъфтят и да връзват плод. Семената могат правилно да се развиват само при импулса на Любовта. Щом мине през тези процеси, човек започва да мисли, да разсъждава. И тъй, кръстът представлява страданието, котвата – мисълта, а Любовта – светлинните и топлинните лъчи, които слизат от Слънцето. Докато не разчлени думата любов и не разбере силите, които тя крие в себе си, човек не може да разбере дълбокия  смисъл, не може да я приложи в живота си. Любовта съдържа светлина, топлина, мисъл, условия за растене, за цъфтене, за връзване на плод. Който разбира елементите на Любовта и ги прилага, той правилно разбира Живота.  … 

Това символично изписване на основния Принцип и Метод –  Любя или Любов(аз да обичам, а не любов и обич по принцип), е и основната Заповед на Христос и основния Метод по Учителя – Люби Бога, Люби ближния както себе си, Люби  враговете си.

Любя това е Метод над Методите , Заповед над Заповедите, Закон над Законите.

Разбира се самия символ така както го виждаме е съчетан собственоръчно от съставителя на томовете „Свещени Методи“. Сборника „Виделината на Слънцето“ е само  том първи от Свещени Методи по Учителя.

Символът Любя е начертан по някои окултни принципи, размерите на кръговете са въз основа   на златното сечение и числата на Фибоначи. Постепенно значението и символиката на  този символ ще се доразяснява и допълва.Той е нов и за мен.

Калин

Коментари

comments

Вашият коментар