▬๏▬ Цитати 4 ▬๏▬

▬๏▬ Цитати от Беседи 4 ▬๏▬

(цитати от 601 до 800)

▬  ⊙  ▬

601

Всички растения които виждат лицето на слънцето, се развиват добре и дават хубави цветове и плодове. Който не вижда лицето на слънцето, от него нищо не става.

Вътрешно послушание 30 юли 1933 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

602

Защото какво ще ви ползва вас и какво ще ви интересува, ако повярвате, че един жител на слънцето може да издържа 35 милиона градуса. Това е научен факт, това не е мое твърдение, някои са измервали. Аз не може да кажа отгде го зная, аз предполагам, имам основание.

Който направи небето и земята 30 юли 1933 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

603

Като пиеш Свещената вода, като дишаш Свещения въздух, като приемаш Свещената светлина на изгряващото слънце, ти трябва да благодариш всеки момент, че си в правия път.

Бъдещото верую на човечеството 1 септември 1933 г., СБ, София

▬  ⊙  ▬

604

Той не трябва да се радва на облеклото си, нито на положението, което заема, но да се радва, че е дошъл на Божия свят, да очаква изгряването на слънцето. Всичкото му внимание трябва да бъде насочено към изгряващото слънце. Изгряването на слънцето не зависи нито от дрехите на човека, нито от неговото богатство, нито от неговите разбирания, нито от неговата сила и красота. Изгревът на слънцето е в сила да даде утеха на човешката душа. Изгревът на слънцето дава подем на човешкия дух. Човек може да е добре облечен, но ако е сляп, какво ще го ползват тези скъпи дрехи? Или, ако е глух, какво ще го ползват хубавите дрехи? При изгрева на слънцето най-важно за човека е онова, което вижда.

Великата формула 3 септември 1933 г., СБ, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

605

Казва някой: „Когато му дойде времето, ще работя.“ Та кога не е дошло времето? Сега не е ли дошло времето? „Ама, когато изгрее Слънцето.“ Та кога Слънцето не изгрява? „Когато дойде Духът.“ Та било ли е време, когато Духът не е идвал? Той постоянно идва. Изпуснали сте и Духа, и Слънцето. Изпуснали сте първия Дух и първото Слънце, гледайте втория Дух да не изпуснете; ще дойде трети, четвърти, безконечни са. Не изпускайте нещата. Щом съзнаеш, че си изпуснал нещо съществено, не се извинявай, не се оправдавай все с разни причини. Никакви причини не те извиняват! Когато си изпуснал първото Слънце, което е изгряло, тогава иди да намериш всички хора, които са го посрещнали, да ти разправят как е изгряло първото Слънце. Ще намериш и онези, които са възприели първия лъч, да ти разкажат нещо за него. А не да казваш: „И без него може.“ Защото всеки един човек в света е един прозорец отворен, през който Божествената светлина в даден случай може да мине.

...Учител е всеки, който учи хората да не пъплят по земята, а да се изправят и да гледат Слънцето как изгрява. Учителят е онзи, който те изправя да станеш на краката си.

Разбирането на Словото 15 октомври 1933 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

606

Всеки човек има едно слънце в себе си, от което зависят плодородните и неплодородните години в неговия живот. Това, което съществува в големия свят, съществува и в малкия свят. Каквото представя нашето Слънце в Слънчевата система, такова нещо представя слънцето и в човешкия живот. Значи, всеки човек има едно слънце, което определя неговите щастливи години в живота му. Това слънце някои наричат духа на човека, но аз употребих думата „слънце“ за онова животворно слънце, което носи всички блага на човека и способствува за развитието на неговите способности и чувства.

За да благовествам 29 октомври 1933 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

607

В 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за което им препоръчах да се греят на слънцето и те така изопачиха това нещо, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кланят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на Слънцето, освен на Бога. Само Първата Причина, само Вечният, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му се кланя човек.

Красна като Луната и чиста като Слънцето 26 ноември 1933 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

608

Ние виждаме слънцето малко. Даже едно малко дете мисли, че слънцето може да го хване, да го помилва. Слънцето изглежда толкова малко в сравнение с реалността. В същност слънцето е 1 300 000 пъти по-голямо от нашата земя. А пък това, голямото слънце, ние го виждаме малко и даже има сегашни хора, които мислят, че слънцето не е толкова далеч, колкото си мислим. Гърците допущаха, че слънцето е по-голямо от Атина и от Гърция.

Придобивките на деня 29 ноември 1933 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

609

Изгря Слънцето. Аз мога да кажа: „Това Слънце изгрява за мен.“ Понеже аз се ползувам от него. Аз трябва да съзнавам в душата си следното: Слънцето изгря и неговата работа е за мен. Слънцето има отношение към мен. И като изгрее Слънцето, аз в този ден мога да свърша на физическото поле своята работа.

Трите изпитания 24 декември 1933 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

610

Когато говорим за човешката воля, ние разбираме изгрева на деня, изгрева на Слънцето, което носи живота.

Ззакон за музиката 29 декември 1933 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

611

Бог никога не говори за утре. Божиите работи може да ги проверите от сутрин до обед, [тогава] може да ги проверите, следобед не говори. Който иска да прави проверка за Божиите работи, от сутрин преди изгрева на Слънцето до обед може да проверите. Той ще ти каже: „Този час – това и това.“

Слушай, сине Мой! 14.I.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

612

Слънцето изгрява от някъде и това слънце, което изгрява отнякъде, все ще залезе. От където и да изгрее, Господ трябва да е Един! Нека има единство във вашата душа.

Най-малкият опит 24 януари 1934 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

613

Питам: По-голям вдъхновител от Слънцето има ли? Кое е онова в Слънцето, което вдъхновява? Когато Слънцето изгрее, то вдъхновява и вълка, и овцата, и човека.

Разумните ще разберат 4.II.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

614

Вие излезете, погледнете Слънцето и казвате: „Изгряло е Слънцето, колко е червено. Има малко облаче.“ И после си обърнете гърба и влезете вкъщи. Вие не сте видели още изгрева на Слънцето. Вие от Слънцето трябва да вземете нещо. И като влезем вкъщи, трябва да видите какво са ви пратили оттам и целия ден ще бъдете весели.

Любов и разбиране 25.II.1934 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

615

От толкова хиляди години насам хората живеят на Земята, Слънцето всеки ден изгрява и залязва и те не знаят защо Слънцето изгрява и защо залязва.

Ако имате Любов 25.II.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

616

Сутрин, като станеш, ако искаш да се поправиш, ще отправиш ума си към Слънцето, ще направиш известни движения и веднага необходимата енергия ще я привлечеш от сърцето в мозъка. ...Аз ви казвам: Ще си дигнеш ръцете. Но най-първо ще станеш още рано сутринта, ще се спреш 5–10 минути. Концентрирай ума си към Слънцето и после прати всичката слънчева енергия навсякъде. Пет-шест пъти ще направиш това. Вечерно време отдолу ще започнеш. Земната енергия ще дойде и тогава непотребното от тялото ще слезе в Земята и непотребното в ума ще вземе Слънцето и ще стане обмяна и ще започне енергията [да тече] от центъра на Слънцето до центъра на Земята, да започнат да функционират и ти си в средата, в екватора, и тогава всичко ще тръгне на добре. ...Светията прави упражнения сутрин, като изгрява Слънцето, вечерно време, като си ляга и посред нощ. Три пъти прави упражнения. Най-важни са упражненията по обед които правят. Те имат специфични места. Те не са за вас. За вас сега са сутрешните упражнения. Като научите другото, ще дойдете до тях, ще идете при светиите.

Приготовленията на сърцето 4.III.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

617

Тази светлина, която излиза от Слънцето, тя е пощаджия, който носи всичките любовни писма, каквито светът не е виждал. Всичките хора се занимават с четенето на тези писма.

Словото 11.III.1934 г., НБ, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

618

Днес, 22 март, е денят на равноденствието, началото на пролетта. Всички посрещат слънцето, радват се, пеят, дошъл е първият ден на пролетта. Като посреща слънцето, човек трябва да има идея за това.

Слънцето е емблем на Великото начало в света. То обикаля земята, минава от северното в южното полушарие. Когато слънцето е в южното полушарие, Великият слиза на земята. Когато слънцето е в северното полушарие, Той се връща в своя свят. Тогава пък ние отиваме при Него, в Божествения свят. Дали слънцето е в северното, или в южното полушарие, любовта и истината трябва да бъдат достояние за нас.

Разумно разбиране 22 март 1934 г., ИБ, София

▬  ⊙  ▬

619

Казвате: „Дали има хора на Слънцето?“ Има хора, подписвам го с двете ръце. Но не такива хора както на Земята. Не с такива умове, не с такива мозъци, но такива хора, с такива мозъци, които при 2500 градуса не мърдат и при 140 000 градуса не мърдат. За тях е удоволствие да се намерят при такава температура.

Тъй мисля аз 8.IV.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

620

За мен не съставлява важна работа да изгубя много време, за да намеря колко прашинки има на слънцето. Какво ще ви ползува, ако ви кажа колко прашинки има на слънцето?

Идването на Господа 11 април 1934 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

621

Умният човек разбира защо Слънцето изгрява и залязва, а глупавият човек, като погледне, ще се уплаши. ...Слънцето представлява само един фенер в Божия град. Милионите слънца, това са фенери запалени, за да осветляват жителите на Божествения свят. За нас Слънцето е нещо много голямо, но за тях е един голям фенер.

...Казвам:(ако) Ти нямаш отношение към животворните лъчи, към лечебни лъчи на Слънцето. Казвам: Ти не може да растеш в живота – ти нямаш органическа сила, ти нямаш връзка със зелените лъчи на Слънцето, които дават подтик за растене. Ти не може да мислиш – ти нямаш връзка с жълтите лъчи на Слънцето, които дават подтик на мисълта. Ти нямаш смелост, нямаш доблест – нямаш връзка с виолетовите лъчи. Ако добиеш тези лъчи, изведнъж ще добиеш тези качества. После, за да добиеш всички тези качества, трябва да вземеш от Земята съответна материя. Защото едни лъчи на Слънцето изискват съответствуващи проводници, съответствуваща материя, която да работи. Туй е цяла философия, която сегашните биолози трябва да изучават. ...Ако не може да разбереш Слънцето, не може да разбереш и Бога.

...Сега може да ви кажа, има известни научни теории, има учени хора, в миналото случило се, че Земята преди милиони години минала покрай едно черно, загаснало слънце. Че като минала и още не може да се освободи от това влияние. Всичките нещастия се дължат на това. Не само Земята е загаснала, и нашето Слънце е загаснало. Дето казва Моисей: Бог сътвори Земята и Небето, Той дошъл да освободи Слънцето, да освободи Земята от влиянието на туй черното слънце.

Наяве 15.IV.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

622

От сутринта, като изгрее слънцето, до обед – това е зенита на твоето разбиране. И после слънцето, като залезе, ти ще разбираш толкова, колкото и когато слънцето е изгрявало. Колкото е влязло, толкова е и изтекло. При изгрева на слънцето, нещо от Божията Любов е влязло в тебе, но като е залязло слънцето, пак е излязло навън.

Възвишеното в човека 18 април 1934 г., ООК, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

623

Но в сегашното състояние обикновено човешкият мозък приема много повече от червените лъчи на Слънцето и вследствие на това хората са много войнствени. И засега има толкова много набрана енергия в мозъците на човеците, че тази енергия по някакъв начин може би в 10–15 години ще се изрази в някакъв магнетическа израз. ...Светът може да [се] оправи в един ден, от изгрева на Слънцето до залеза. Който знае, откато [Слънцето] изгрее докато залезе, го оправя. Който не знае, невежият, го оправя за хиляди години.

Три възгледа 22.IV.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

624

След като изгрей Слънцето, аз трябва да взема нещо от него. Ако Слънцето изгрее и не взема нещо от него, аз правя престъпление. Всеки ден трябва да изляза преди Слънцето, да си взема необходимата порция, която ми се пада. Една дажба има, която Слънцето има да ми даде. Трябва да изляза точно навреме. Ако не я взема, ще бъда нещастен, ако я взема, ще бъда щастлив.

Питам: Съвременните хора отиват ли да си вземат тази дажба? Всички се потриват под юргана. Казват: „Изгря Слънцето.“ То като изгрее Слънцето, отиде дажбата! Дажбата е при изгрева на Слънцето, която може да се вземе. А през деня каквото се взима, то е триците. А същественото е, което ти помага за през целия ден. То е същественото. През деня каквото вземаш, не че е лошо, но то е триците. Сутринта което трябва да вземеш, то е същественото.

Разпаленият въглен 29.IV.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

625

Слънцето няма да ме чака аз да му кажа да изгрее, то ще си изгрее на общо основание и който иска, да го гледа. ...

Основният тон 18 май 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

626

Слънцето е израз на Божията мисъл. В Слънцето ще видите онази Божия мисъл, която е проектирана. Бог поддържа Слънцето.

Изпълнѝ 3.VI.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

627

Аз съм виждал такива хубави картини сутрин, когато Слънцето изгрява, които са останали паметни в ума ми, които са карали моя ум да мисли върху това. И всичките хора, които искат да станат поети, писатели, които искат да станат гениални, трябваше да идат да видят тази хубава светлина, която тури така тия наброски.

Три фактора 17.VI.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

628

Има една велика Истина, която е подобна на зазоряването, на разсъмване или на изгрева на Слънцето. То е тъй наречената абсолютна Истина, туй, което човек може сам да провери, да опита, върху което той може да стъпи и да живее.

...Най-голямата придобивка в света, която човек може да има на Земята, то е, когато човек завърши земния си живот. Той ще види първите лъчи на Любовта, Слънцето на живота ще изгрее! Когато го озари първият лъч на Бога, той ще възкръсне, това е диханието на Бога. Казва се: Когато направил Бог човека, вдъхнал му първия лъч, с който [Адам] се пробудил в райската градина. Туй трябва да стане със сегашните хора. Докато Бог не вдъхва в техния ум, в тяхното сърце тази велика истина, хората всякога ще бъдат на кръстопътя.

Към Емаус 24.VI.1934 г., УС, София

 

 

▬  ⊙  ▬

629

Когато Слънцето изпраща грамадна енергия, показа, че Слънцето има грамаден запас, който е определен за хората на Земята.

Изново родени 15.VII.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

630

Житното зрънце трябва да влезе в съприкосновение със слънчевите лъчи, с топлината, за да може Слънцето да даде ония качества, които са заложени в семето. Иначе то ще остане такова, каквото си е било.

Пътят на възкресението 22.VII.1934 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

631

Вземете запример, Слънцето има известни лечебни свойства. Няма болест, която слънчевата светлина да не може да лекува, но при известни условия. За да може туй Слънце тебе да те лекува, ти непременно трябва да докараш в хармония твоя ум, ти непременно трябва да докараш в хармония твоето сърце и непременно трябва да докараш в хармония твоята воля, да възприемат този лъч, който носи. Няма болест, която да не може да се лекува.

   ...Бог е нещо повече от Слънцето; Бог е нещо повече от Вселената.

Хвърлѝ хляба 22.VII.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

632

Че слънцето ние го виждаме малко, това е, защото нашето съзнание не е в състояние да схване по-голяма форма на слънцето, понеже по-голямата форма ще даде по-голяма енергия, по-голяма светлина, която човек не може да възприеме. Неговата нервна система не е в състояние да я възприеме. За пример, ако вие дойдете до мравите, даже мравите не виждат слънцето. За мравите слънцето е микроскопическо. Някои път някои хора разправят, че в сънно състояние видели слънцето голямо и много красиво. Това показва, че в туй сънно състояние те са имали разширение на съзнанието. Като се събуди този човек, той пак вижда слънцето малко.

... Представете си, че вие имате слънцето, нарисувано на една картина. Ако туй слънце го имате вкъщи, ще имате ли всички ония придобивки, които реалното слънце дава? Каква полза ще принесе това слънце? Най-после това слънце отговаря ли на същинското слънце?

...Може да имате само сянка, може да имате само фотография на слънцето, фотографията на Слънцето не може да ви помага, както самото слънце.

Сянка и реалност 27 юли 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

633

Тъй щото, когато попаднеш в първите лъчи на Слънцето, т. е. в зазоряването, радвай се, че то някога ще изгрее и ти ще видиш не само неговата светлина, но и чудесата, които то върши.

Часът на Любовта 19 август 1934 г., СБ, София

▬  ⊙  ▬

634

Ако Слънцето изгрява и не сте доволни от него, разбрали ли сте живота?

Дигни одъра си! 21 август 1934 г., СБ, София

▬  ⊙  ▬

635

Мравката няма това понятие за Слънцето. Мравката едва вижда Слънцето. Те не виждат никаква звезда. За тях небето е тъмно. Ако на мравките им бяха разправяли, че има небе и на него звезди, те биха се смели и за корема биха се хванали.

Трите изпита (Трите велики закона) 26.VIII.1934 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

636

Ти казваш: „Аз видях слънцето.“ Но каква микроскопическа част от това слънце си видял. Ти си видял слънцето така малко, че искаш да го пипнеш и да го носиш. А пък това слънце, което учените представят милиони пъти по-голямо от земята, какво си го видял? Почти нищо не си видял от него. И с милиони години да го гледаш, пак много малко ще видиш от него. Почти нищо.Сега аз правя едно сравнение: като мислиш за Бога, какво знаеш за Него? И цяла вечност да мислиш за Бога, пак ще знаеш малко за Него. ... Коя е основната черта на слънцето? Топлината и светлината. Тогава, коя е ясната представа за Бога? – Любовта! При Любовта и Мъдростта ясна представа ще имаш за Бога.

На своето место 29 август 1934 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

637

Земята и слънцето са два светли центъра, които се виждат. Но едновременно в природата има и тъмна зона, подобна на тази, която прониква, има и тъмно слънце, което също прониква. Та, някой път можеш да бъдеш под светлия център на слънцето и земята, а някой път можеш да бъдеш под тъмния център на слънцето или под тъмния център на земята. В дадения случай тъмните центрове на слънцето и на земята действуват хоризонтално, а светлите центрове на слънцето и земята действуват отвесно, перпендикулярно. Тогава човек се намира в противоречие. В него има един устой, един устрем – перпендикулярните движения и висшето съзнание, от които се ражда светлината.

Светлината у човека е перпендикулярно движение, а тъмнината – хоризонтално.

Перпендикулярни движения 31 август 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

638

Всеки ден носи своето благо, защото съшествието на Духа няма да слезе в годината, но ще дойде в един ден, когато Слънцето изгрее. И този ден, в който дойде Духът, ще бъде Божествен ден във вашия живот.

Съшествие на Духа 9.IX.1934 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

639

Третият пръст в дадения случай има връзка със Слънцето, със слънчевите енергии, а пък Слънцето е най-богато от всички. Следователно слънчевите енергии са преодоляващи. Онзи, който има слънчеви енергии, той има най-голямото богатство, той е идеалист. Тези хора, у които слънчевите енергии преодоляват, живеят най-дълго време.

...Слънцето всеки ден изгрява, то е готово да запали вашата свещ, но защо досега не сте ги запалили? Че, Слънцето носи всичките блага, хиляди години изгрява и залязва. Единственото реално е то. Хиляди години то носи всичките блага. Ако вие знаете, вие бихте могли да възприемете от Слънцето толкова много енергия, че да лекувате всяка една болест. Ако вие разбирате слънчевите енергии, вие досега бихте направили житените зрънца като кокоши яйца. Ако бихте разбирали слънчевите енергии, които Бог е вложил от хиляди години, вие какво бихте направили?

Трябва да се изучава онази енергия, която иде от Слънцето. Това има приложение във възпитанието.

Мечът на Духа 9.IX.1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

640

Човек трябва да пътува през деня, когато слънцето грее, да види колко красив е пътят, който човешката душа минава.

Учение и работа 23 септември 1934 г., УС, Русе

▬  ⊙  ▬

641

Причината за неуспеха на хората се дължи на факта, че погледът им е обърнат към запад. Те наблюдават залеза на слънцето, а спят, когато слънцето изгрява. Западът представлява материалният живот, за който всички хора са будни. Добре е човек да наблюдава залеза на слънцето, но той трябва да наблюдава и изгряването му.

Послушание 30 септември 1934 г., УС, Русе

▬  ⊙  ▬

642

Като минете през Юпитер, през Марс, през Венера, през Сатурн и през всичките крайни планети, най-после ще дойдете в слънцето, през неговия университет, дето ще прекарате сто години. Това са сто слънчеви години. Там ще прекарате две милионни години като дете, 25 милионни години като възрастен и още толкова като стар. След това ще напуснете слънцето и ще отидете да живеете на Сириус. Там ще прекарате 500 милионни години като стар, още толкова като възрастен и толкова като млад. След това ще обикаляте и другите планети.

С какво тяло? 7 октомври 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

643

Не бойте се, гладните години идат от слънцето. От слънцето зависят те. Когато слънцето няма петна, повече гладни години има; когато на слънцето се явяват изобилно петна, и на земята има изобилна храна. Значи, две положения има: Когато на слънцето няма петна, хората живеят по тих и спокоен живот, но храната е по-малко, бедни хора има повече, повече умират.

Когато петната на слънцето се увеличават, изобилието е по-голямо: храна повече, но и нещастията и пертурбациите са повече.

Дерзайте! 28 октомврий 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

644

За колко минути слънчевата светлина идва на Земята? − За 8 минути и 13 секунди.

Казвам: Право е. За 8 минути и 13 секунди, но някой път Земята е по-близо до Слънцето, а някой път е далече.Някой път светлината идва по-рано от 8 минути, някой път по-късно. Следователно числата се вземат приблизително.

Колко е далече Земята от Слънцето, не е толкова важно. Аз имам един начин за изчисление. Поставям гърба си на слънцето и гледам как падат слънчевите лъчи върху гърба ми. Изчислявам колко далече е слънцето от земята. Като ме удари един слънчев лъч, имам една таблица, имам една стрелка, която по отклонението показва колко далече е Земята от Слънцето. Слънчевите лъчи не пътуват с еднаква бързина, понеже средата, през която минават, не е еднаква. Светлината минава през едно пространство, където материята е по-тънка. Щом дойде до земята, сгъстяването на въздуха до известна степен препятства слънчевите лъчи. ...Вие нали имате една таблица за ефимериди, в тригонометрията нали имате таблица (логаритмични таблици)? Трябва ти едно число, обърнеш листа и там е изчислено. Ти няма какво да го изчисляваш. В природата има такава една таблица. Нещата са изчислени. ...В началото на 19 век Земята е дошла до крайния предел на своето отдалечаване, това е материализмът. И понеже настъпва друга епоха, Земята се приближава малко към Слънцето. ...ако Земята почне да се отдалечава, трябва да стане цяло преустройство в организма ни или, ако започне да се приближава, веднага стават съответни промени в тялото. Всяка промяна, която става между телата, между Земята и Слънцето, се отразява върху вашия организъм. ...Има статистика, която показва, че много социални въпроси зависят от слънчевите петна. ...В края на петната има повече плодородие, но същевременно има повече убийства, повече урагани. Колкото по-малко петна има, хората са по-трезви, но има сухота, безпаричие, кризи се явяват, социални кризи. За пример сега има ли петна на Слънцето? (Сега е период на минимум.) Предсказват бъдещата война, която ще съвпадне със слънчевите петна, които ще почнат да се увеличават.

Законът на любовта 2 ноември 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

645

Без Любов не може да се създаде работа. Българската дума работа е много съдържателна. Първият слог, „ра“ е взет от египетския език и означава Бог на слънцето – Бог Ра. Вторият слог, „бо“ означава мястото на Бога. Третият слог – ти – работи. Значи, ти трябва да работиш с Бога на слънцето и с местото на Бога. Това значи работа – да си едно с Бога, едно със слънцето и едно със себе си. Кога трябва да се работи? Ще работиш, когато слънцето грее, когато Бог работи върху тебе, и ти трябва да разбираш този Бог, Който ти говори. Това значи работа: Ра – изгрява слънцето; бо – Бог е излязъл пред тебе, гледа те и ти, човек, който се събуждаш, трябва да работиш.

Всичко е възможно 4 ноември 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

646

Според това учение, във всички планети има същества. Какво мислят другите хора и в какво вярват, това не е важно, но се загатва, че съществата от тази раса, които живеят на слънцето, направляват живота на всички останали същества по разните планети.

Животът е по-драгоценен 18 ноември 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

647

В онзи свят слънцето никога не залязва, а в този залязва.

Който сее и който жъне 25 ноември 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

648

Какво значи „разбирам”? „Ра” значи изгряването на слънцето, „збирам”, това е, което се събира. Значи, когато изгрява слънцето, да възприемаш светлината и тази светлина да я събереш в себе си. А „рам” значи залязването на слънцето. И като залезе слънцето, да остане светлината вътре в тебе. Това е значението на думите „разбирам”.

Веселие и радост 5 декември 1934 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

649

Та какво богатство искате вие? Като видите изгрева на слънцето, онова хубаво чувствуване, което може да изпитате, тогава вие сте в рая. Някой иска да отиде в рая. Че когато изгрее слънцето аз съм в рая.

Помни го 7 декември 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

650

... „р”-то показва изгрева на слънцето.

Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица 12 декември 1934 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

651

Колкото по-далеч е една планета от слънцето, толкова по-голяма акумулативна сила има тя да възприема слънчевата енергия. Съществата от по-далечните планети се ползуват от една светлина, каквато не е нужна за нас на земята. Има една светлина, която се отделя от слънцето и минава заминава покрай земята, но ние не я схващаме, а по-далечните планети я схващат и възприемат. Това са лъчите Х, радиоактивни сили, които сега се откриват.

...Златото пък трансформира слънчевата енергия. Тази е причината, заради която хората носят златни пръстени и украшения, както и скъпоценни камъни.

Когото възкръси 16 декември 1934 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

652

Право е, че онзи, който е добър, е както слънцето. Всеки лъч, който иде от слънцето, носи живот.

...Например ако слънцето изгрява, и вие не излезете да се поставите да ви огреят слънчевите енергии, вие не може да приемете тази прана, която очаквате от слънцето. Ще излезете и ще изберете най-хубавото място. Аз съм виждал котка - сутринта тя се поставя на едно място да я огрява слънцето и ще си легне, и ще си тури гърба срещу слънцето. И тази котка, без да мисли като философ, тя се е турила така, че да може да приеме здравословните слънчеви лъчи.

...Има Един, Който ви обича. Всеки ден за тебе изгрява слънцето. Слънцето, като изгрее, те търси. Има едно същество, което, като излезе, те търси. Слънцето те обича. По слънцето аз разбирам Бога, Който те е създал."

Проводници / Където и да отидем 2 януари 1935 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

653

Следователно, когато слънцето обикне художника, той трябва да рисува, музикантът – да свири, красивата мома – да люби и да помага на близките си, младият момък – да люби и да работи, добрият човек – да прави добро. С една дума онзи, когото слънцето обикне, трябва да се предаде с любов на работата, за която е призван.

Правият път 6 януари 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

654

Че вие вземете известни работи от слънцето. Слънцето, като срещне най-големия грешник, свива ли си очите? Не. Погледне го то, поусмихне се малко и казва: „Това е един от големите герои.“ Излезе някой праведник, слънцето му се усмихне. Той и на болния се усмихва. На всички слънцето се усмихва. Оплаква се той. Слънцето казва: „Няма нищо, тази работа ще мине.“ На праведния то казва: „Върви по този път на героя.“ На лъжеца слънцето какво казва? Какво мислите, че ще каже на един лъжец? То казва: „Кажи само, че лъжеш.

Естествени положения 11 януари 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

655

Онези, които са правили опити, виждат, че има голяма разлика между онова, което е садено на слънце и онова, което е садено на усойни места. Следователно, всяка храна, която е изложена на слънце, е по хранителна от друга, която не е била на слънце.

Здравото учение 13 януари 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

656

Изгревът на слънцето – началната точка, а залезът – крайната точка. Докато имаш светлина в ума си, ти си в деня на своя живот; изгубиш ли светлината си, настъпва нощ и ти не можеш вече да работиш. Не пренебрегвайте слънцето на вашия живот. Щом изгрее, използвайте го. Колкото да е малко знанието ви, колкото да е малка светлината ви, благодарете за нея и разумно я използвайте. ...Какво ще кажат хората, които живеят на северния полюс? Те имат един ден и една нощ през годината. Следователно, ако слънцето изгрее в понеделник те ще имат цяла година все понеделник; ако изгрее в неделя, цяла година ще имат неделя. Съботяните казват, че съботата трябва да се посвети за служене на Бога. Кога трябва да служат на Бога хората на северния полюс, ако слънцето е изгряло в деня, когато ние имаме, за пример, понеделник?

Товарене и разтоварване 20 януари 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

657

Ние нямаме ясна представа какъв е животът горе в пространството, какъв е животът на слънцето, какъв е животът на луната и т. н. Ние не знаем какъв е животът на другите светове. Ние сме изолирани тук като в един остров и мислим, че само на земята има живот, че само земята е населена с разумни същества и че никъде другаде няма разумни същества като хората на земята. Философите могат да мислят едно или друго, но те не могат да бъдат авторитети и да се произнесат за онова, което Бог е създал. Ние не знаем Божиите дела! За земята се казва, че е заселена, но какво Бог е направил по другите светове, ние нищо не знаем. Ние не знаем как е направено слънцето преди всичко. Ще кажете, че Моисей е писал нещо по това. Че какво е писал Моисей за слънцето? Какво ще разберете от песента: О, слънце на живота ми! Ако слънцето е огнено, какъв живот може да дава то? Как може да го наречете – слънце на живота? Значи има едно слънце, на което може да се живее. Това слънце е дреха на онова, на което може да се живее.

Недейте се грижи за живота си 27 януари 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

658

Днес всичко живо се радва на слънчевата светлина и топлина. Обикне ли ни слънцето повече, отколкото трябва, и се приближи към нас, ние сме осъдени на изгаряне.

Подмладяване 27 януари 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

659

 

Аз, като пиша едно любовно писмо на слънцето, щях да му кажа така: „Много добре стана, че ме посети, иначе щях да се търкалям на леглото. Благодаря ти за твоето посещение. Желая често да ме посещаваш.”

В нова окраска. Богатството на деня   30 януари 1935 г., ООК, София

 

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

660

Нашата слънчева система, която заема около 20 милиона мили пространство, се движи около друго едно слънце, това слънце пък се движи около друго едно, което заема хиляда милиони години, докато го обиколи. Та след хиляди и милиони години земята и слънцето ще бъдат на съвсем друго място в пространството от това, което заемат днес.

Разумният домостроител 3 февруари 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

661

Ето защо, ако питате, каква е службата на слънцето, ще знаете, че покрай другата служба, слънцето има задача да топи леда и снега и да стопля водата. Правете и вие това, което слънцето прави: стопявайте леда и стопляйте водата.

(Соломон) ...накрая каза: "Нищо ново няма под слънцето. Суета на суетите, всичко е суета". Това значи: и проповедник да станеш, и цар да бъдеш, и под небето да ходиш, нищо няма да постигнеш. Всичко в живота е суета. Ето защо, на никого не проповядвай, никого не управлявай, никога не мисли, че ще научиш хората, какво ново има под слънцето.

Отдалечаване и приближаване 10 февруари 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

662

Ако не спазваш разумните закони, ще си изгубиш зрението. Ако всеки ден се втренчваш в слънцето, след няколко години ще изгубиш зрението си. И ако си при голяма горещина, при огън, може да изгубиш след време зрението си.

Практическа философия 22 февруари 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

663

Една млада сестра ми казва: „Дотегна ми вече „Изгрева“. Искам да се махна оттук, да не гледам „Изгрева“. Възможно е да й е дотегнало. И на мене е дотегнало. На нея веднъж е дотегнало, на мене два пъти е дотегнало. Слънцето изгрява, но ако в тебе нищо не изгрява!?

Съучастници в благата 24 февруари 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

664

(Учителя пее.) „Ела с мене, когато слънцето изгрява, да излезем горе на планината, аз ще те направя щастлив.“ Това значи следното. Всички учители, които са идвали в света, не са казали друго, а са казали: „Ела с мен, ще ви изведа, опит ще направим.“

Голямото и малкото 1 март 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

665

За Любовта си слънцето не говори, но то изпраща всичките свои блага – топлината и светлината, и след това си заминава.Съвременните религиозни хора поддържат думите на Мойсея, който е казал, че не трябва да се кланяме на онова, което Бог е създал, да не се покланяме на онова слънце, което виждаме, защото това е заблуждение. Казвате: Аз видех слънцето. – Никакво слънце не си видял. Това е най-малкият диск, който виждаш на слънцето. Но има едно друго слънце, което схващаш в себе си, то е разумното слънце в живота. Разумното слънце, което носи живот, е онова Божественото слънце, което работи у нас. Значи да не се поклониш на онова, което е, но да се поклониш на онова, което е сега.

Каквото вържете на земята 24 март 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

666

Слънцето ми казва: „На тези хора после ще им кажеш къде е щастието, а пък сега да вървят на работа.“ Следният път ми напомнете да ви кажа къде е щастието на човека.

Знание и виждане 29 март 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

667

Когато слънцето изгрее, земеделецът впряга колата и отива на нивата. Ако слънцето не изгрее и да има желание да работи, той не може да отиде на нивата. Значи, човек трябва да има светлина в себе си, за да е разположен да работи.

Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството 31 март 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

668

Въодушевявайте се от слънцето. Слънцето при големите работи, които има, има време и за нищожни работи, да се премести една капчица от едно място на друго. Като погледнеш слънцето, ще кажеш: Не съм достигнал тъй да бъда като слънцето щедър, постоянен, в работата. Досега на колко места не съм се отбил. Слънцето от хиляди години не се отбива, сутрин като изгрее от изток, отива на запад. Не приема никакви покани. Казва: Нямам време да се разговарям. Доста хумор има в слънцето. Човек като не го слуша, образува вятър, големи бури.

Който се учи на словото Божие 31 март 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

669

Сутрин, когато изгрява слънцето, много пъти съм правил опити. Има дни, когато слънчевите лъчи минават през влагата. Някои дни са магнетични, някои дни не са магнетични. Зависи от разположението на хората. Някой път има съчетания. Хората със своите мисли могат да попречат на правилното възприемане на слънчевата светлина. Човешките мисли и желания се събират и образуват една безпокойна среда, в която слънчевите лъчи не могат да се възприемат. Уж възприемате, но нещо ви е тъжно и мъчно.

Най-голямото изкуство 17 април 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

670

Кое е по-добро: да имаш една малка свещ, която от време навреме да ти свети, или слънцето постоянно да грее и да осветява пътя ти? Малката свещ е собствената каса на човека, с която той може да разполага. Слънцето пък представлява всички каси в света, които всякога са на негово разположение.

Трите степени / Три степени в християнството. Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките 21 април 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

671

И тъй, приложете любовта в живота си и когато не грее слънцето, и когато грее. Аз съм за запалените свещи. - Ама слънцето изгря вече. - Какво от това. Дали грее слънцето, или не грее, нека лампите ви горят. Божественото Слънце никога не загасва и никога не залязва. Това Слънце свети и вечер, когато вашите лампи горят. Следователно, проявявайте любовта си всякога: и през деня, и през нощта, но правилно и разумно.

Трите врати / Любовта. Три стъпки – три врати 28 април 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

672

Слънцето грее, въздухът вее, водата чисти, а земята чака семето да поникне.

Светлината озарява, тъмнината помрачава; въздухът разведрява, водата жаждата утолява, а твърдата почва тежестта поддържа.

Слънцето на ранина сутрин изгрява, на работа идва; по обяд деня оповестява, на всички ястие дава, а вечер залязва, на почивка отива, утеха да дава, на отрудените вяра да вдъхва.

Възходящият път. Трите думи. Писмото 26 май 1935 г., УС, София

 

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

673

Намираш се в една мъчнотия, направил си една погрешка при изгрева на слънцето. От изгрева до залеза на слънцето ще имаш възможност да поправиш тази погрешка. Туй е закон.

Общи погрешки и общи добродетели 29 май 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

674

Изгряването на слънцето е признак на живот.

Прав и крив път 12 юни 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

675

Да допуснем, че в теб се зароди идеята да отидеш до Слънцето. Защо искаш да отидеш до Слънцето? – Да видиш какво има там. Ония жители на Слънцето са толкова учени, че могат да издържат на 25 милиона градуса топлина, а ти едва издържаш на 41 градус, а на 42 градуса умираш. Тогава какво търсиш при Слънцето? Ти на Слънцето никога не можеш да отидеш. Някой пита: "Може ли да ида на Слънцето?" – Може да идеш, има един начин за отиване на Слънцето.

Аурата - кожата на духовното тяло 14 юни 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

676

Аз като видя залеза и изгрева на слънцето, всякога ме превъзхождат. Един изгрев превъзхожда една моя картина. Един залез превъзхожда моята картина. Както и да рисувам, аз не мога да въплътя тази реалност.

Плащане на дългове / Изплащайте дълга си 16 юни 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

677

По колко начина може да изпеете „Изгрява слънцето"? Може по двайсет- трийсет, може по двеста начина да се изпее. При всяко изпяване ще има различен резултат.

...Този, който е запалил слънцето, и този, който е запалил огъня, има ли някакво съзнание спрямо мен? Може да го е запалил по съвсем други съображения, но същевременно и аз се ползвам.

Някому съм казвал да се пече на слънце. Той се пекъл от единайсет до дванайсет часа и слънчасал. После ми казва: „Учителю, аз се пекох по твоя метод и слънчасах." Казвам: „Ще се печеш сутрин, от седем до седем и половина - осем часа." Казва: „Много рано." Ранното печене е всичкото, а не късното. От дванайсет часа нататък не се правят бани. от единайсет до дванайсет не се пече на слънце. Около обяд под дебела сянка ще отидете и от сянката ще гледате слънцето. Слънцето го гледайте сутрин, като изгрява, и малко след като изгрее, най-много до шест и половина часа. Как ще служите на Бога? От единайсет до дванайсет часа ще слънчасате. На Бога трябва да служите от шест сутринта до шест вечерта. Като станете, то е равноденствие, шест часа изгрев и шест часа залез. После този изгрев ще се измени. Слънцето започва да изгрява по-рано, преди шест часа.

Комплексни понятия 19 юни 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

678

(планетите) Те са големи грешници. Венера развращава, Юпитер ги прави горделиви, да ходят да се бият за своята чест, Сатурн подозира всички хора, Меркурий те използува, лъже като търговец, Марс ги кара да се бият, земята да те залюби, ще те научи на удоволствието на нисшия живот. Месечината те изпраща за зелен хайвер. Само за Слънцето няма да кажа нищо. Всички бих ги нарязал, но за Слънцето ще мълча.

Ферменти 21 юни 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

679

Който иска да живее дълго време, той трябва да се намира под влиянието на слънцето, слънцето да му помага. Онзи, на когото не помага слънцето, казва: Де е Господ? Господ е в слънцето, слънцето е слуга на Господа.И ти по цел ден мислиш за слънцето, понеже го обичаш, където ходи слънцето, ти все го гледаш. Когато изгрее, слънцето не търси богатия, но бедния. И като го намери, сипва отгоре благословението си. Когато Господ е казал на слънцето да ти изпрати своето благословение, ти ще се скриеш под някое дърво, под някоя круша и от там ще гледаш слънцето. Аз съм виждал как българите се крият от слънцето. Казвам: Слънцето няма да внесе живот у вас. Защо седите под крушата? – Ще слънчасаме.

Слънцето има трояко отношение към нас. Първото е физическо отношение. То е опасно, защото човек може да слънчаса. Второто отношение е, когато слънцето събужда космическото съзнание в човека. И тогава той изпитва една приятност. Третото отношение е, когато слънцето събужда мисълта. От астрологическо гледище, слънцето е едно живо колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо Божествено съзнание в човека се събуди, слънцето мисли за него. Когато слънцето мисли за тебе, ти ще бъдеш здрав.

Сгърбената жена 23 юни 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

680

А пък отношението на Земята около Слънцето има 4 състояния. ... Земята може да обича само Слънцето. И понеже обича Слънцето, движи се около него, обикаля около него. ...Ближният за тебе е онзи, който е в тъмнота, в твоя живот не го е огряло Слънцето. Ти трябва да го огрееш.

Двата закона / Двата закона. Влюбване. Закон на смените 28 юни 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

681

Има една вяра, която пречупва слънчевите лъчи, тя се явява като мощна сила, която същевременно така огъва човека, че го кара да се движи на всички страни, да се огрява от всички страни от слънцето и по този начин дава възможност на всички живи същества да се развиват.

... Казвам ви още, че има едно несъздадено слънце, около което нашата несъздадена земя се движи. Около създаването на земята и на слънцето има толкова много теории, които вие сте приели. Приемете още и тази теория.

Бъдете като децата 30 юни 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

682

Бог всеки ден ви посещава. Чрез лъчите на слънцето, чрез звездите Той ви посещава, чрез растителното царство ви посещава, чрез въздуха ви посещава, чрез водата, чрез храната ви посещава, чрез всичко ви посещава.

Филмът на живота 3 юли 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

683

Питам всеки, който се движи около Слънцето, мъж ли е или жена? - Жена е. Значи земята, която се движи около Слънцето е жена.

Двата полюса. Мъжът и жената 5 юли 1935 г., МОК, София

 

 

▬  ⊙  ▬

684

Понятието му за слънцето, за неговата вътрешна температура, за вътрешното му състояние, за състоянието на материята и ред други въпроси още не са абсолютно установени. Някои учени имат верни понятия по тия въпроси, но някой още са в тяхното начало. Аз съм срещал първокласни учени, които твърдят, че на слънцето има хора. И те доказват това нещо научно. Тези учени казват, че само външната страна на слънцето е гореща, а вътрешната му страна, от вътре слънцето е било обвито с една атмосфера, която го пазила, вследствие на което там могат да живеят същества, да водят един хубав живот. Тези учени даже си позволяват да казват, че са ходили на слънцето, но като учени те казват, че това трябвало да си остане между тях. Това не е за онези деца, които нищо не разбират. За тези деца се казва, че слънцето представя огнена топка, в която живеят същества, но какви са тези същества, нищо не казват.

Развързано ще бъде на небето 14 юли 1935 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

685

Молитвата трябва да стане като изгрева на слънцето. Защо Господ е направил слънцето? За да се научат хората как да се молят. Не искайте изведнъж да стане слънцето много горещо. Ако се молите изведнъж силно, ще предизвикате лоши реакции. Ще мислите и се молите тъй, както изгревът на слънцето се показва постепенно, както светлината - полека. А като изгрее слънцето, ще бъде най-хубавият момент при молитвата.

Колко е по-добър Господ 17 юли 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

686

Един човек може да има моите възгледи за слънцето, може да има същите методи да се ползува (от) енергиите на слънцето, но в края на краищата, той няма да се ползува от същите енергии на слънцето, от които и аз се ползувам, да разбирам езика му така, както никой друг не може да го използува. ...изгряващото слънце на любящия са за мъдреца радост, веселие и мир, щастие, блаженство и любов.

Блажен, който яде хляб в Царството Божие 21 юли 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

687

Когато слънцето изгрява, светлината се възцарява.

Когато слънцето залязва, тъмнината се въдворява.

Царският път на душата 7 август 1935 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

688

Когато слънцето изгрява, той вижда ясно цялата местност около себе си и може вече да говори за нея, може и да я рисува. Докато слънцето не е изгряло и учен да си, нищо не виждаш, нищо не можеш да говориш за нещата. Каквото е слънцето за физическия свят, такова нещо представя Божествената светлина за съзнанието на човека. Щом тази светлина проникне в човешкото съзнание, нещата стават ясни за него и той вижда всичко. Няма ли тази светлина в съзнанието си, човек е в пълен мрак.

Млад, възрастен и стар 9 август 1935 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

689

Слънцето изгрява за чадата Божии, за родените от Бога.

Новораждане 14 август 1935 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

690

Качили сте се в това мъгливо време на върха и чакате да видите изгрева на слънцето. Видяхте ли слънцето? – Не го видяхте. Има едно слънце в човека, което никога не залязва и никога мъгла не го закрива. Изгрее ли веднъж, това слънце вечно грее и никога не залязва. Ако не искате хората да ви считат смахнати, като ви питат къде сте били, ще им кажете: „Понеже мисля да си строя къща, качих се на този връх да си избера хубави, здрави камъни.

Проява на Любовта 23 август 1935 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

691

Запример, хората чакат да изгрее слънцето, да се порадват на неговата светлина и топлина. Според мене, не е важно, дали само външното слънце е изгряло. Ако външното слънце е изгряло, а вътрешното слънце на човека не е изгряло, той нищо не печели. Важен е моментът, в който изгряването на външното слънце съвпада с изгряването на вътрешното слънце на човека. Това е истински изгрев. Външното, физическото слънце е ценно за всички хора, за всички живи същества. Вътрешното слънце е ценно за самия човек. Няма по-голяма радост за човека, когато вижда и външно, и вътрешно. Голяма е радостта на човека и на цялото небе, когато всички хора на земята разбират и познават своя Създател. Настанало е тогава Царството Божие на земята.

Ще дойде отвътре 1 септември 1935 г., СБ, РБ, София

▬  ⊙  ▬

692

Ако човек нямаше това тежко, голямо тяло, той би хвръкнал към слънцето, би отишъл при Бога. ...Единственото разрешаване на въпросите седи в изправяне на главата към центъра на слънцето.

Съвременните хора се движат в различни посоки: едни към центъра на земята, други – успоредно на земната орбита, трети – към центъра на слънцето. Тази е причината, поради която те не могат да се разбират.

Отворени книги 4 септември 1935 г., СБ, РБ, София

▬  ⊙  ▬

693

Слънцето изгрява и обхваща с лъчите си цялата земя. Спиш ли, или си буден, слънцето ще дойде. То ще те намери и в леглото, и на нивата. По-добре е да те намери на нивата, отколкото в леглото. Които са на нивата и очакват първите слънчеви лъчи, те имат бъдеще.

   Когато Божественото Слънце изгрява, бъдете на нивите си, за да възприемете първите му лъчи.

Които са на нивата, които очакват да дойдат лъчите на слънцето, те имат бъдещето, те са житните зърна. Затуй казвам, като изгрее Божественото слънце, не стойте вкъщи.

Божественият план / Тълкуванието. Истинските връзки 8 септември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

694

Кога изгрява сега Слънцето? – В 6 часа и 6 минути. Не е в 6 часа и 6 минути точно; в един часа изгрява. Това е по-друго определение. Да кажем, в 12 часа е ден, но в 1 часа Слънцето не е изгряло. Ние считаме, че в един часа е изгряло. Преди един часа имаме 24 часа, предидущия ден. Казваме: В 12 часа е ден, в следния час Слънцето изгрява. Посред нощ Слънцето къде се намира? Значи, Слънцето постоянно изгрява. Слънцето изгрява и изгрява във втория час. Кога изгрява Слънцето? - Постоянно изгрява по отношение на нас.

Ами, какво ние подразбираме, че в 6 часа изгрява Слънцето? Лятно време изгрява в 4 часа и половина, а зимно време изгрява в 7 часа. В колко часа изгрява Слънцето зиме? (– В 7 часа и 52-53 минути.) Слънцето изгрява лятно време в 4 часа, а зимно време в 8 – да допуснем една малка погрешка. Коя е причината, че лятно време изгрява в четири часа, а зимно време изгрява в 8? Кой е виновен? – Земята. Тогава, какво е отношението на земята към Слънцето при четири и осем часа? Четиристепенни и осемстепенни числа имаме. Какво е положението на Слънцето, когато изгрява при четвърта степен и какво е, когато изгрява при осма степен? Земята се поразсърдила на Слънцето, че гледа надолу малко – разположение няма към Слънцето – зима е, не е както лятно време. Лятно време има добро разположение, зимно време няма добро разположение към Слънцето. Някакъв конфликт произлязъл между Земята и Слънцето, някаква малка сръдня има. Тогава, като има сръдня, като се разсърди Земята на Слънцето, то изпраща по-малко светлина и по-малко топлина – за наказание. Като се разкае Земята, като се сърди, сърди – после вземе, че се примири, погледне го. Като се примири, Слънцето изпраща повече светлина и повече топлина. Кой опъва каиша, като се сърди Земята на Слънцето? - Ние. Ние, живите същества, изпитваме това. Станало зима. Защо? Разсърдила се Земята на Слънцето. Станало лято. Защо? – Защото Слънцето и Земята са се сдобрили. Като се сдобрят, приятно ни е. Сега алегорично ви говоря. Настъпва една вътрешна промяна.

Степени на числата 13 септември 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

695

Има един лъч в света. Всяка сутрин като изгрее слънцето, трябва да знаеш кога е, трябва да станеш рано. Първия лъч на слънцето, аз го наричам – лъч на Любовта. Ако ти десет пъти може да го хванеш през годината, то е доста. Някой път излезеш, то е облачно, не може да го хванеш. Трябва да търсиш най-хубавия ден, когато слънцето изгрява, трябва съзнанието ти да бъде будно. Тия хора от окръжаващата среда да не те спъват, да не се отвлича вниманието. Ти гледаш слънцето, мислиш за жена си, за децата си, нищо няма да постигнеш. Ти за да хванеш този лъч на Любовта, трябва сърдцето, волята да бъдат свободни от всички влияния. Ако хванеш този лъч, то е посрещане на слънцето!

...Пише един сръбски журналист, че ходили да посрещат слънцето и казва: Нищо не са придобили. Прав е човекът. За да придобиеш, то е една наука. То не е так проста работа. Казва: Слънцепоклонници. Едно време имаше слънцепоклонници, но те нищо не допринесоха. Ти може да се кланяш колкото искаш. Във времето и пространството Бог е турил един лъч, ако можеш да хванеш този лъч, ти си посрещнал слънцето. Как ще го намериш? – Ще учиш. Как? – Ще намериш един професор, ще те учи. Учителите във всички тайни школи са учили учениците на времето, кога може да хванат този лъч. Те ще прогресират. Трябва да бъдем запознати с природата.

Когато беше по-млад 15 септември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

696

Вашето око (е създадено) така, както е създадена слънчевата система. Чудно е създадено човешкото око. Ако искате да знаете какво е състоянието на слънцето, дадено човешкото око, ще го познаете по състоянието на вашето око. И каквото е състоянието на окото, такова е състоянието на слънцето.

Защо им говориш с притчи? 22 септември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

697

В думата крада спасителната сричка е ра.Ра спасява кражбата. Ра е Слънцето. Като дойдеш да крадеш, в кражбата има светлина – ще те хванат и кражбата ще стане явна. Следователно кражбата не може да се освободи от сричката ра, която винаги седи като детектив да издава.

Новото верую 25 септември 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

698

Както слънцето изгрява и залязва, осветява цялата земя и не иска да знае признават ли го хората или не, така и Христос не иска да знае признават ли Го или не. Ако е слънце, слънце е; ако не Го виждат, не е слънце. – „Какво е Христос?“ – Най-великата проява на Бога.

Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море 29 септември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

699

Защото Бог е слънцето на Живота. Когато това слънце събуди човека, то ще отвори очите му - правилно да вижда и да разбира света, да работи в него. Като се събуди от сън, човек трябва да очаква нещо. Ако няма какво да очаква, животът е безсмислен за него.

Кристализиране на човешката душа 6 октомври 1935 г., СБ, РБ, София

▬  ⊙  ▬

700

Тия цветни лъчи са разумни същества. Лъчите за мене са живи същества. Като видя червения цвят, считам, че това са същества. Синият цвят е разумно същество, зеленият цвят е друго разумно същество. Като видя един светъл лъч, той е съставен от седем лъчи. Един лъч като видя аз някой път, слушам музика, толкоз ми харесват. Аз най-хубави песни съм слушал сутрин, когато слънцето изгрява, то е едно нещо, какво да ви кажа, аз не искам да вярвате, защото ако вярвате, ще станете нещастни. Не искам да ви кажа, че вие не знаете. Най-първо ти при един лъч трябва да знаеш как да се поставиш. Ако вие изучавате едно положение физическо на светлината – ако сте умни и ме слушате – ако сутрин, когато изгрява слънцето, се изправите и гледате слънцето, един се изправил, друг се изправил да гледа слънцето. Не е прав метод да гледаш слънцето. Има един начин, ще се поставиш така, щото твоят лъч да влезе в твоето съзнание. Този лъч като влезе, с кое око гледаш ти. Но от вас забележете, колцина от вас имате нормални очи? Ако забележиш едното око гледа по-далеч, другото по-близо. Ако затвориш едното око, предметите са по-големи, ако затвориш другото око, предметите са по-малки. Следователно, не може да имате това разположение. Трябва да се поставите така, че тия лъчи трябва да влязат хармонично, тогава първото нещо, ако сте неразположени, ще почувствувате разположение, една голяма приятност, всичките хора ви се виждат мили, любезни – струва си да се живее. Ако дойдат тия неща, ти си се поставил добре и си възприел тия лъчи, ако не добиеш туй настроение, ти не си се поставил, както трябва. Аз на мнозина съм казвал да си пекат гърба. Гледал съм ги как си пекат гърба. Така не се пече гръб. Трябва да ви кажа ъгълът какъв трябва да бъде, вие трябва да разбирате много добре математическите отношения и геометрическите ъгли.

Ще хвърля мрежата 13 октомври 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

701

Ученият описва живота на слънцето, без да е ходил там.

Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране  20 октомври 1935 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

702

Вие казвате: "Като изгрее Слънцето..." Хубаво, но изгревът на Слънцето има отношение към очите. Ако ти нямаш очи, няма да знаеш кога е изгряло.

Безкрайните неща 23 октомври 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

703

Това е правилото, ако искате да успявате. Защото небето, духовният свят обича точността. -Слънцето, звездите изгряват точно навреме, всичко в природата работи с точност.

Единият лев 30 октомври 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

704

Всичките планети и слънцето не вървят по кръг, ами вървят по един спирал. Всички вървят по един спирал, който от центъра се увеличава и най-после ще дойде до противоположната посока. Тия тела имат обратни движения, по един спирал слизат. Тъй, че един ден нашата земя, запример, нейният кръг се увеличава, ще дойде един ден и вие ще се спрете на гарата. Ще дойде земята, но след колко милиона години тя ще дойде на гарата на слънцето? Вие нямате данни, нали? Нали земята е излязла от слънцето? Щом [е] излязла от слънцето, тя пак ще се върне към слънцето. Вие не знаете, но онзи капитан, който управлява земята, той знае. Капитанът на земята знае, но ние, пътниците не знаем.

Знание и чувствителност 1 ноември 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

705

Ако ти живееш на Слънцето, и една слънчева година е равна на 20 милиона земни наши години, тогава 50-60 наши години какво са, в сравнение с една слънчева година? В сравнение с онези, които живеят на Слънцето, вие на каква възраст сте? Съвсем деца сте. А който е 20-годишен на Слънцето, колко годишен е, според нашите години? Като умножите 20 на 20 колко прави? (400.) Значи, един млад момък на Слънцето е на 400 милиона наши години!

Срещата на Любовта 6 ноември 1935 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

706

Никой няма право да спи, щом слънцето е изгряло. Всеки, който остане под юргана, като изгрее слънцето, от слънцето го глобяват. Щом останеш под юргана, когато изгрее слънцето, глоба има. Защо? Че слънцето изгряло и ти си под юргана. В духовния свят ще бъдеш на крака преди да е изгряло слънцето. Докато е тъмно, под юргана можеш да седиш, щом се махне тъмнината, ще бъдеш облечен, на работа. За друго няма престъпление. Ако слънцето те завари под юргана, има престъпление. Тук колко пъти слънцето ви е заварвало под юргана?

Божественият избор 8 ноември 1935 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

707

Едно трябва да се знае: всички ангели, всички светли същества, които излизат от слънцето да разнасят благата по целия свят, се спират главно там, където гори свещеният огън. Някои искат да знаят как успяват ангелите да обиколят всички хора. Те се движат с по-голяма бързина от тази на светлината.

Свещеният огън 10 ноември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

708

Астролозите са изчислили, че между слънцето Алфаценторус и нашето слънце разстоянието е толкова голямо, че могат да се вместят три хиляди слънчеви системи като нашата и пак да остане свободно място. ...Разстоянието от Слънцето до Меркурий, запример, определя един начин на живеене; разстоянието от Слънцето до Венера, до Сатурн, до Уран, до Нептун, определят все нови начини на живеене, които трябва да се изучават. Когато изучите живота на Земята, вие постепенно ще обикаляте и другите планети, докато научите и техния живот.

Роденото от плътта 10 ноември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

709

Аз лансирам сега една теория, че на слънцето има 45 милиона градуса. Казвам: Това са последните научни изследвания на инструментите.

Параметафизика 15 ноември 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

710

Като пипнеш четвъртия, безименния пръст, ти веднага се свързваш със съществата на слънцето. И ако си малко болен, те веднага ще ти се притекат на помощ.

Плевели 17 ноември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

711

Златото е един резултат на Слънцето. То е проводник, Божествен проводник. ...Златото е потребно за тебе като един проводник на живота, който иде от Слънцето. Ти трябва да имаш злато, да можеш да възприемеш космическия живот. Ти трябва да държиш златото като един проводник. Не ти трябва повече, отколкото една жица да мине.

Бъди доволен / Доволството 24 ноември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

712

Буквата „К“ в думата кражба означава забулване на слънцето; сричката „ра“ е самото слънце. Щом е така, пазете се да не забулите слънцето си.

Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване 1 декември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

713

Всякога, когато те озари един лъч от Слънцето, той внася живот в тебе. Ако не те озари, ти се лишаваш от Божията Любов. Казваш: "Какво нещо е Божията Любов?" Когато проникне в тебе един Божествен лъч на любовта, идват вярата, надеждата, вдъхновението. Щом се прекъсне този лъч, ти веднага пак се обезсърчиш!

Трите връзки 11 декември 1935 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

714

Имали ли сте опитност да се изгубите някога из гората, че като се изгубят тия лъчи на светлината, вие сте в тъмнина и едва когато се пукне зората, иде радостта? След като Слънцето изгрее, вие вече се съвършено ориентирате. Тогава се махат всички препятствия пред вас.

По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец 15 декември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

715

Може би след 25 000 години, може би след едно обръщане на слънцето, което трае около един период от двадесет и пет хиляди години. Ако това стане след три такива обръщания, значи след 75 000 години. Може след толкова хиляди години именно, ще имаме едно отиване и връщане до месечината. След толкова хиляди години ще имаме прекаран път до месечината. След това ще можем да отидем и до слънцето.

...Вас трябва да ви интересува слънцето, луната, звездите. Не е въпрос да се кланяте на тия звезди. Но те трябва да представят за вас библиотека, от която да четете

Да се не изгуби нищо 15 декември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

716

Ако се разшири съзнанието, ти ще виждаш вечерно време слънцето като денем. Защото в слънцето има лъчи, които проникват гъстата материя. Ако се усили нашето зрение, във всяко положение ще схващаме тия, новите лъчи. Те не са нови. Но едно същество, което живее на земята като вас, за него може слънцето никога да не залязва.

Разнообразието 20 декември 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

717

Щом искате да бъдете свободни, идете на слънцето, и като се разходите, върнете се пак назад. Аз ви съветвам често да ходите на слънцето. Казано е в Писанието: Слънце на живота? Значи има и друго едно слънце.

Да имат живот 22 декември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

718

И когато Слънцето изгрява, хората мислят, а камъните само се нагорещяват. А земята разбира малко по-добре и подкарва някои растения да растат. А само човекът мисли, когато Слънцето изгрява. Значи той разбира езика на Слънцето.

Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище 22 декември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

719

Ако Слънцето изчезне, ще изчезне и животът; ако Месечината изчезне, ще изчезне и религията. Тъй че религията ви се крепи от Месечината, а чувството ви за живот – от Слънцето.

Естественият език – музикалният език 25 декември 1935 г., ООК, София

 

 

▬  ⊙  ▬

720

Ставай рано, когато зората се пуква! Ставай рано, когато зората идва и слънцето изгрява. На кревата да не те завари, под юргана. Защото всичките нещастия в света стават под юргана.

Учителят пее: „Ставай рано, когато слънцето изгрява. Не чакай слънцето да ти се заканва. Не чакай слънцето да те вдига. Не чакай слънцето да ти се заканва. То няма такъв обичай, да се заканва“. Учителят пее: „Ставай рано, не се потривай. Ставай рано, шапката си добре отривай. Ставай рано, уроците си добре учи“./ Тук има един дисонанс. /Учителят пее: „Ставай рано, уроците си добре учи“./ Ха, тук има погрешка, как да я изправим? /Учителят пее: „Ставай рано, уроците си добре учи“.

Съзнателно говорене 27 декември 1935 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

721

Слънцето е истинският живот. Слънцето е истинската земя. ...Значи, астрологически слънцето е планета. И те са прави в това отношение. Слънцето е една голяма земя, (на) която се живее най-добре.

Вас ви нарекох приятели 29 декември 1935 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

722

Мен ме учуди моята котка тук. Тя е доста поумняла. Онзи ден я гледам, сутринта се качила горе на покрива, тъй, и посреща Слънцето. Седнала, един час се качила напред на покрива и седи. За пръв път се качила горе и се обърнала така, седи на моя покрив и посреща Слънцето. Никога не съм я виждал. Седи така. Какво търси там? На керемидите – сняг. Мишки да има там? Няма. Хляб няма. Качила се горе и седи. Аз вече зная, казвам: тази котка, работата наред тръгнала – щом котката ми посреща Слънцето, колко повече онези, които са долу.(хората на Изгрева)

Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията 29 декември 1935 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

723

Който не е ходил до слънцето, той не е поет.

Двата вида пеене 3.I.1936 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

724

           Казвам: Изгрева на слънцето – събудих се. Изгря месечината – върнах се в къщи. Изгряха звездите – заспах. Ако се пробуждаш, слънцето изгрява. Ако се връщаш в къщи месечината изгрява. Ако заспиваш, звездите изгряват. При изгрева на слънцето – работа има. При изгрева на месечината – ядене има. При изгрева на звездите – спане има. И тъй кога изгряват звездите? – Когато спиш. Кога изгрява месечината? – Когато ядеш. Кога изгрява слънцето? – Когато се събуждаш и отиваш да работиш. Значи слънцето определя една работа вън. Месечината определя една работа вътре. А пък звездите определят един живот на спокойствие, на почивка, на равновесие на енергиите.

   ...Слънцето дава простор, условия дава. ...Всичко в живота е постижимо, когато слънцето изгрява.

   Всеки да изпее: „Когато моето слънце изгрява, аз зная какво да правя.“

   ...Изгревът на слънцето, то е метод!

Основният тон 17 януари 1936 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

725

Изгревът не е физическо място, той е състояние, един център, дето висшите духове съсредоточават своя ум. Докато те мислят, той е Изгрев. Като престанат да мислят, не е Изгрев. Докато Слънцето изгрява, изгрев е. Като залезе, не е никакъв изгрев. Под „изгрев“ разбираме благословението на Бога, което има към нас. Това е изгрев.

Непроменливи величини / Устойчиви величини 19.I.1936 г., УС, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

726

Един ден ние ще приемем по радиото музикалните творби от слънцето. И може би няма да се минат повече от хиляда години, някои ще слушат музика от слънцето. Колко чувствително трябва да бъде радиото, да имате тези плочи. Ако един виртуоз от слънцето пее и слънчевата плоча, ако турите ще произведете една слънчева мелодия. Тя ще се отличава по това, че ако вие подложите тази слънчева мелодия на опит, ако имате анемичен човек, веднага ще се поправи неговото положение. ... Слънцето без музика не може да грее. Човекът без музика не може да мисли. ...Един ден, ако вашият ум се развие, ще слушате симфонията на вселената, когато всички разумни светове пеят. Че ако достигнат до вашия дух, всички те ще разправят за онова, което става в техните светове. Знаете каква радост ще бъде да чуете как пеят жителите на слънцето. ...Съвременните учени хора турят 6 хиляди градуса на слънцето. На слънцето има повече от 25 хиляди градуса. Според моите изчисления има 25 хиляди градуса, и това е пак малко. 25 милиона градуса не е, и това е пак малко. 25 милиона градуса не е разрушителна.

Всичко, което чух 19 януари 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

727

Как ще изпеете думите: „Когато слънцето изгрее“? Като го изпеете какво ще стане? Ако го изпеете, за вас нещо ще стане, за другите хора нищо няма да стане. Но ако ти пееш, когато слънцето изгрее, за тебе нещо ще стане. Има неща, които се отнасят лично до човека.

Музикално състояние 24 януари 1936 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

728

Ако вземете слънцето, което съдържа, може би, 10 пъти по-добри условия за човека, отколкото земята, но и при това положение, човек пак не може да бъде щастлив. И слънцето не съдържа всички ония условия, които могат да направят човека щастлив. Ако вземете цялата вселена с всички милиарди слънца, които тя съдържа, едва ли и те притежават всички ония условия, при които щастливият живот може да се прояви. Всички вие имате възможност чрез вашия дух и вашата душа да посетите всички тия системи и един ден като се върнете, да се разговаряме, да видите какъв е смисълът на живота.

Ти кой си? 26 януари 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

729

Сам по себе си човек не може да се въздигне. Семето го въздига Слънцето. Топлината и светлината въздигат Слънцето. Дървото също Слънцето го въздига. В него има желание само, стремеж, а Слънцето е, което го повдига.

Слуги на Доброто 26.I.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

730

У човека има едно слънце, което мяза на външното слънце, има едно вътрешно слънце, което съответствува на невидимото слънце. Защото в слънчевата система има две слънца, едно видимо и друго невидимо. За едното учените хора говорят, другото, то е хипотеза. Казват: „Има ли го, няма ли го?“ Тъй, както спорят за душата дали я има или не.

Придобиване на енергия 31 януари 1936 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

731

(котката)Отлична черта има тя. После тя разбира лечебните черти на слънцето. Като изгрее, избира едно място, тури си гръбначния стълб, пече се.

Предпоследната врата. За това което е 7 февруари 1936 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

732

...Слънцето се занимава с велики работи. Предназначението на слънцето е велико. То обръща малко внимание на земята. Погледне я оттук-оттам, както някой момък поглежда момата, и вижда, че Земята е млада мома и казва: "Бива я." И оттам слънцето си изпраща своята усмивка. Светлината е изпращане на неговата усмивка.

...Слънцето има кора, температурата на която е 4000 градуса. Но тази топлина е толкова естествена там, както за нас е естествена 37 градуса. Така и за едно слънчево същество е естествена тамошната температура. Съществата на слънцето са другояче организирани. Тяхната материя е по-ефирна, има по-бързи трептения. Следователно тамошната висока температура е съгласна с високите им трептения. А трептенията на нашата земя съответстват на температурата на 37 градуса. За нашето тяло е несъвместима температурата от 40 – 42 градуса. Тя нарушава хармонията на неговите трептения. Така че от наше гледище, земята не е меродавна, понеже земната материя трепти по-слабо и се разлага от слънцето. А пък на слънцето материята е по-устойчива. За слънчевите същества даже и от 10 000 градуса до 16 000 градуса топлина изпитват приятност, а пък един човек, попаднал при тия условия, веднага ще се превърне в газ, нищо няма да остане от него. Но като слънчево същество той може да живее там.

Тониране 12 февруари 1936 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

733

Запример, аз минавам за учен човек, имам познания не само за земята, но и за слънцето и за всички останали планети. ...Съществата, които живеят на слънцето, живеят при температура по-голяма от 30 милиона и не изгарят. ... Аз не искам да вярвате в едно слънце, което аз ще ви описвам. Аз искам да вярвате в слънцето, което кара земята да се движи, аз искам да вярвате в слънцето, което кара всичко да расте; аз искам да вярвате в слънцето, което дава живот на земята, което дава всички блага. Аз не ви говоря за въображаемото слънце, но затова, което сами виждате. Аз не искам да ви говоря за един Бог, Когото вие не знаете.

...В дадения случай слънцето е причината, но и това слънце се притегля от друга някаква причина. В този случай слънцето не е една причина, но е последствие. Слънцето тегли земята, понеже и него теглят. Ако то седи на едно място, без да се движи, разбирам, но слънцето се движи с една голяма бързина. Неговата орбита е много по-голяма от тази на земята. Земята употребява 365 деня, докато обиколи един път слънцето. На слънцето пък са нужни 25 милиона години, докато обиколи около своето слънце.

Знайното и незнайното 16 февруари 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

734

Представете си, че сте ходили на слънцето, но както и да си го представите, вие си въобразявате само, че сте ходили на слънцето. Аз не съм ходил на слънцето. Според сегашните учени, слънцето има шест хиляди градуса топлина. Според други някои, то има топлина около 24–25 хиляди градуса топлина. Според други има повече, даже до 25 милиона градуса топлина. Най-малката топлина на слънцето е около шест хиляди градуса. При тази топлина жителите на слънцето орат, женят се, раждат им се деца, пращат ги на училище и т. н. Ще кажете как е възможно при тази температура при тази толкова голяма топлина да има живот, да могат хората да се размножават и развиват добре? Прави сте да питате. Факт е, че на слънцето има живот при шест хиляди градуса топлина най-малко. Обаче животът на слънцето не е такъв, какъвто е животът на земята. Като говорим за тази висока топлина на слънцето, ние разбираме такива условия, при които може да се прояви един висш живот. Нашият живот е нисш живот, защото едва ли може да издържи на топлина около 42 градуса.

...Всеки ден ви се дават по няколко часа да бъдете в Царството Божие. Сутрин, откак изгрее слънцето до обед, вие сте в Царството Божие. От обед до вечерта сте в света. ...Утре, като изгрее слънцето, пак имате шанс да прогледате.

Тази заповед приех от Отца си 1 март 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

735

Сега се влюбете в Слънцето, което грее. Един ден, когато изгрее по-голямата светлина от Слънцето – Бог, тогава не плачете за Слънцето. То са понятия. Аз бих желал всички да се влюбите. Кога? Денем да се влюбите в Слънцето, вечерно време, когато Слънцето залезе, да се влюбите в Бога. Той е всичко, Той ще ти даде мощ и сила.

Абсолютна справедливост / Абсолютна справедливост 8.III.1936 г., УС, София

 

 

▬  ⊙  ▬

736

Ученият пречупва по особен начин светлината на слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина. Обикновеният човек слабо пречупва светлината на слънцето, поради което не може да помага на ближния си.

Новият метод / Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод 15.III.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

737

Когато слънцето изгрява, и очите на човека са отворени, той ще види благото, светлината на деня. Ако очите му са затворени, той ще остане сляп за това благо.

Което Бог е съчетал 22.III.1936 г., УС, ИБ, София

 

▬  ⊙  ▬

738

В бъдеще къщите ще се правят от стъкло. През тях ще минават ултравиолетовите лъчи на слънцето, затова тия къщи ще бъдат хигиенични. С помощта на пердета, хората ще регулират светлината, ще пущат повече или по-малко, според желанието си. Това няма да стане днес, или утре, но един ден, когато човечеството дойде до по-висока степен на развитие.

Отец ме люби 22 март 1936 г., НБ, ИБ, София

▬  ⊙  ▬

739

А роденият от Бога вижда какво става на слънцето, какво става на месечината: На където насочи погледа си, всичко вижда.

Ако се родите изново 29 март 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

740

Слънцето изгрява всяка сутрин, но ако спиш, няма да видиш изгрева, няма да възприемеш Божествената истина. Събудиш ли се навреме, ще видиш изгрева и ще възприемеш истината.

Възприемане на словото / Да се възприеме Словото 29.III.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

741

Аз наричам авторитет това, от което зависи всичко. За земята авторитет е слънцето. Каквото слънцето каже, става. Движението на земята зависи от авторитета на слънцето. Развитието на живота зависи от същия авторитет.

Понеже ви изказах това 5 април, 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

742

Ангелите създадоха изгрева, утрото. Бог създаде пълния ден, а човек – залеза. В Божествения свят съществува само изгрева на слънцето, а в човешкия – залез. Хората накараха слънцето да залязва

Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва 19.IV.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

743

Помисли за слънцето и виж, че Бог те обича чрез него. Всички същества, които те обичат, са наклали този огън на небето заради тебе.

Защо е позволено някой да прави добро 3 май, 1936 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

744

Хората, които едно време не изучиха каква сила се крие в Слънцето, почнаха да го обожават, считат го за Божествено. Погрешката е там, че Слънцето е направено от Бога, но Слънцето не е божество. Слънцето към вас няма тия отношения, които Бог има към вас. Тя е една колективна материя, която е един милион и половина пъти по-голяма от Земята. И съдържа повече материя. Питам сега: „В какво ще вярвате в Слънцето?“ Кое ще обичате в Слънцето? Ще обичате в Слънцето това, което ви дава. А това, което Слънцето дава, то е носител на онова, което Бог е вложил в Слънцето.

Четирите качества / Четирите качества 3.V.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

745

И законът е такъв: ако във вашето съзнание има известни въпроси, които вие не можете да разрешите, това показва, че сте далеч от слънцето.

Вяра безгранична и любов безгранична 1 юли 1936 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

746

Слънцето изгрява всеки ден – това е една реалност. То изгрява и за мравите, и за рибите, и за птиците, и за млекопитаещите, и за хората, но кои от тях разбират, какво нещо е слънцето? Има същества, за които слънцето говори. Ще кажете, че това е идолопоклонство, защото Бог е създал слънцето и казал да не се покланя човек на нищо, което е създадено. Всички неща са създадени, за да учи човек по тях. Когато човек разбере слънцето, както трябва, то вечно ще грее, няма да изгрява и залязва, както става сега. И учените даже не са разбрали, какво представя слънцето.

Проникване / Проникване 23 август, 1936 г., СБ, София

▬  ⊙  ▬

747

И един ден, ако вие идете на Слънцето, ще имате съвсем друго разбиране. Слънцето няма да бъде за вас такова, каквото тук, на Земята.

Сляпороденият / Слепороденият човек 6.IX.1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

748

В изгряването на слънцето се забелязват два важни момента: първият момент е на 22 март, когато слънцето минава в северното полушарие. Вторият момент е на 22 септември, когато слънцето минава в южното полушарие. Тези два момента са символи, които изразяват два вида течения на енергии. Енергиите, които протичат в северното полушарие, имат външен характер. Те символизират мъжа. Под думата „мъж" се разбира същество, което работи. През това време мъжът си подготвя външни условия за работа. Когато слънцето влезе в южното полушарие, което става от 22 септември нататък, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Това течение символизира жената.

Двете полушария / Дветe полушария. Северното и южното полушарие 22 септември, 1936 г., СБ, София

▬  ⊙  ▬

749

Духът се проявява, както изгряващото слънце. Първо то осветява високите върхове и постепенно слиза надолу, докато освети всички предмети. Няма да остане човек на земята, на когото Духът да не се изяви.

Той създава / Аз го създадох! 27 септември 1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

750

Сутрин слънцето изгрява, а вечер залязва. Същото става и със слънцето на вашия живот: днес изгрява, на другия ден залязва; после пак изгрява и пак залязва. Слънцето има свой път на движение. Никой не може да го отклони от пътя му. Следователно не мислете, че благото, което днес ви е дадено, всякога може да тече.

Важността на черния дроб 4 октомври 1936 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

751

Завъртването на Земята около Слънцето представлява духовния живот на човека. ...Годината се образува от въртенето на Земята около Слънцето, от движението на човешката душа около Бога.

Син и баща / Баща и син 1 януари 1937 г., МОК, ИБ, София

▬  ⊙  ▬

752

Ако ти можеш да обгърнеш човека със своята възвишена светла мисъл, както Слънцето го обгръща със своята светлина и топлина, по-добра целувка от тази не може да съществува.

И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите! 3 януари 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

753

Та казвам за вашето верую: Ще знаете, че трябва да имате едно отношение към Слънцето. Слънцето трябва да бъде една книга, която да четете. Не божество на което да се покланяте. Слънцето съдържа една голяма книга, която трябва да четете. ... Земята определя личността на човека, а пък Слънцето определя нашето отношение към Бога! ... Слънцето трябва да се изучава. Там ще намерите тия основни закони. Не че ги нямате, но постоянно нови неща се внасят.

Трите картини. 6 януари 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

754

Изгрева слънцето, отивам да гледам слънцето, което Изгрева. А когато действителното слънце го няма, тогава гледам тия слънца, как са нарисувани. Нарисуваните слънца нищо не принасят. Не че идеята не е хубава. Гениално е. Но в едно нарисувано слънце няма този живот, както в едно изгряващо слънце. Вие сега се занимавате с хората. Не се занимавайте с хората! И добре е и хората с нас да не се занимават. Но ние да се занимаваме с живото слънце, което може да внесе в нас онова, от което ние се нуждаем сега.

Учение и служение / Учение и служене на Бога 17 януари 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

755

Ако Слънцето изгасне, нито една лампа не можеш да запалиш. Когато една лампа се запали, казваме, че Слънцето още не е изгаснало. Щом видим, че една лампа или един огън гори, казваме, че Слънцето още грее.

Така трябва да бъде издигнат Син Человечески! 24 януари 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

756

Някой път слънцето като залезе не приемам никого. Някой път си мисля: Да си вървят, искам да си почина. Слънцето е залязло. И казвам после: Не е верно, слънцето не залязва и приемам всичките.

Свещеното правило 27 януари 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

757

Земята и Слънцето не могат да се карат. Как ще се карат? Питам: Земята прилича ли на Слънцето? Изобилие има нейния съпруг. Постоянно изпраща своите блага от 92 милиона мили разстояние. И тя горката от любов все обикаля около него. Ходи да гледа да не би Слънцето да има работа с други жени. Обикаля около Слънцето. Че доста жени има Слънцето! Погледнато според тая теория, колко жени има Слънцето? Земята е една. Месечината, която е дъщеря на Земята, и тя иска да се жени. После Венера и пр. Това е едната теория. Другата теория е другояче: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и пр. са все деца на Слънцето. Слънцето е майката. Тя ги е народила. Първият син е Меркурий, който е роден от Слънцето. Той е търговец. Възлюблената дъщеря е Венера. Земята не е от скопсаните дъщери. После и тя е родила дъщеря – Месечината. Доста войнствен син е Марс. Високопоставен син е Юпитер. Той има голямо достойнство. С много високо мнение за себе си. После имаме Сатурн – човек-философ. Всичките философии знае. Каквото и да му кажат, все си има особено мнение. Това е едно семейство. Коя е майката? Слънцето е майката. Къде е бащата? Бащата го няма. И той е някъде, но той остава невидим.

...Земята трябва да бъде в съгласие със Слънцето. Месечината трябва да бъде в съгласие със Земята. Всички трябва да бъдат в съгласие с наредбите, по които е направен светът.

Царството на Духа 3 февруари 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

758

Та затова ще мислите повече за Слънцето, отколкото за Земята. Щом мислиш за Земята, веднага ще се наведеш на 23 градуса. Щом мислиш за Слънцето, твоето състояние ще се измени.

Естествена хладина и топлина 5 февруари 1937 г., МОК, София

 

 

▬  ⊙  ▬

759

Ако се обърнете към онези разумни същества, които изпращат своята енергия от Слънцето, ще видите какво представя тяхната разумност, какво представя техният прогрес. Можете ли да кажете по какъв начин изпращат те слънчевата енергия от разстояние 92 сибометла [милиона мили] към Земята, и по този начин я отопляват?

Разумният човек 7 февруари 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

760

„В начало бе Словото, и Словото бе у Бога.“ Питам: Къде ще търсите вие Бога? Кажете ми. В центъра на човешкия мозък, там е началото. Там е малката вселена, която си има едно слънце. Следователно от видимото слънце вие ще се пренесете във вашето слънце и от вашето слънце ще се пренесете към Бога. Човек трябва да намери своето слънце, за да може в неговия екран да се отрази неговата идея.

В начало бе Словот 14 февруари 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

761

Мен ме интересува изгрева на слънцето, но като изгрее слънцето, не се интересувам от неговото залязване – кога ще си ходи. Не мисля за неговия залез. Мислете за Изгрева на слънцето. Като дойде един човек, не мислете за неговото отиване. Че той ще си замине, ще си замине. Важно е неговото идване. ...Всичко това, което нямате, ще дойде. Вие чакайте! Не бързайте! Това, което искате, ще дойде както слънцето изгрява. Аз няма да се тревожа, кога слънцето ще изгрее. Чакай! То ще изгрее! Небето ще бъде ясно и ще се ползуваме от светлината. Имайте тая вяра!

Обичай и познавай! Добър и учен! 17 февруари 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

762

Ако Земята нямаше цел, към която да се стреми, нищо нямаше да излезе от нея. Слънцето е целта, към която Земята се стреми.

... „Можеш ли да ме заведеш на Слънцето? И при това, можеш ли да ми платиш билета? Ако можеш да направиш това, аз ще дойда с тебе.“ – „Как ще те заведа?“ – „Щом не можеш да ме заведеш, тогава аз не приемам твоето учение.“ ...Илия се възнесе на небето с огнена колесница. Накъде отиде, не се знае. Навярно отиде на Слънцето, защото огнена колесница може да дойде само от Слънцето.

Ти си Христос, Син на Бога живаго 28 февруари 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

763

Ако ти си от умните хора ще живееш в света, докато дойде слънцето ти горе до зенита. Като дойдеш до зенита, тогаз ще напуснеш този свят и ще отидеш при Бога и пак ще бъде изгрев в духовния свят. И тогаз ще бъдеш щастлив. Но ако чакаш да видиш завършването на земния живот, аз ще ти кажа какво ще стане с тебе. Вие ще знаете какви ще бъдат резултатите за всеки един от вас, по отношение на това, което имате сега.

Път за освобождение 3 март 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

764

Мнозина от вас започнаха да наблюдават слънцето, без да знаят начина за това. Те се вторачват в слънцето и очакват да получат нужната енергия. Така не се придобива енергия. Слънчевата енергия трябва да мине през няколко воала, за да даде своя резултат.

Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото! 7 март 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

765

И в Слънцето живее един велик дух. Външната страна на Слънцето е това, което ние виждаме. Духът пък, това е разумното начало в Слънцето. Той е, който изпраща всичко на Земята.

В начало Бог създаде небето и земята 7 март 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

766

Изгревът на слънцето, дето изгрява и дето залязва, туй положение ще вземеш. Най-първо ще мислиш за центъра на слънцето, после ще мислиш за центъра на земята. После ще мислиш за там, дето изгрява слънцето, понеже всички блага идват от слънцето. ...Аз и без да се моля, слънцето ще изгрее. Аз като се помолих, слънцето изгря. Аз помагам за изгряването на слънцето. То е една сто милионна част от милиметъра. Какво ще казвам: Аз като се помолих, слънцето изгря. Казвам: С тия работи не се занимавай.

Мислене и чувствувание 10 март 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

767

Слънцето полека привлича вниманието. Колко е умна природата! Като направим нещо, искаме изведнъж да стане. Ние сме тщеславни, изведнъж светне като граната. Човешкият огън светне изведнъж, а онова, което природата запалва, гори дълго.

Мускулно и нервно напрежение 12 март 1937 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

768

Благата, скрити в земята, стават явни само когато слънцето изгрее и светлината ги озари.

Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота 14 март 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

769

Защо го пъдиш? Той ти закрива слънцето, не можеш да се грееш на него. Какво трябва да направиш? Отстрани се малко наляво, или надясно. Така ще бъде по-добре и за тебе, и за него. Обидата подразбира смесване на житото с просото и поставянето им в една торба. Не казвай на човека да се махне, но кажи: Моля ти се, отстрани се малко надясно, или наляво, да не ми засенчваш слънцето. Можеш да кажеш още по-меко: Моля ти се, бъди тъй добър, да отвориш малко място, да виждам слънцето и да се погрея. ...Само оня, който е на ниско стъпало на развитие, може да каже на ближния си да се махне. Когато затуляш слънцето на ангела, той няма да ти каже да се махнеш, но веднага ще се повдигне по-високо от тебе и ще махне пречката на пътя си.

Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света! 28 март 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

770

Значи 50 000 такива (светлинни)години са нужни, за да се измине само диаметърът на Млечния път. А Слънцето, за да обиколи само един път около главината на Млечния път, потребни му са 200 милиона години.

...Материалите, които са употребени за направата на тази ципица(на ларинкса), са взети от Слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди.

Икономия в природата 28 март 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

771

Ще кажете, че човек трябва де се излага на действието на ранните слънчеви лъчи, когато Слънцето изгрява. Така е, но той трябва да знае накъде да бъде обърнат, когато Слънцето е перпендикулярно на зенита. За тази цел мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена към Слънцето. Когато Слънцето залязва, мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена на запад. Когато Слънцето е на юг, мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена към юг, а когато е на север, мисълта му трябва да бъде насочена на север.

Здравото учение 4 април 1937 г., НБ, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

772

Запример, аз до слънцето може да не ида, но може да ида . И билет нямам и пари нямам, но аз може да се свържа със слънцето, може да направя един прозорец голям, да отворя, че да влиза неговата топлина и светлина. Може да се свържа и да черпя всички блага на слънцето. Следователно, направо аз няма да ходя на слънцето. Аз ще възприема светлината и топлината на слънцето, ако оставя този вход свободен, неговата сила ще влезе. Щом влезе, аз вече използувам светлината на слънцето.

Онова, което слънцето може да извърши заради вас, никой не може да го извърши. Оставете Бог да влезе във вас и да извърши онова, което никой не може да извърши за вас.

Четирите струни 7 април 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

773

Следователно, ако си попаднал в първите лъчи на слънцето, т. е. в зазоряването, не мисли, че всичко си постигнал. Радвай се на първия лъч и очаквай изгряването на слънцето. Ти ще видиш не само светлината на слънцето, но и чудесата, които то върши. Много неща са скрити за човешките очи. Много неща са скрити и за ангелските очи, и за очите на големите богове. Много неща са скрити и за напредналите и съвършени същества. Всички трябва да се радват за това, което е скрито за тях. Това, което се крие от всички същества, е любовта.

Двамата сина 11 април 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

774

Защо не вярвате, че можете да отидете на Слънцето? Аз да ви кажа: защото любовта ви към Слънцето е по-малка, отколкото любовта ви към Земята. А у мене любовта ми към Слънцето е по-голяма, отколкото любовта ми към Земята. Тазие разликата само. Ако любовта ви към Слънцето е по-голяма от тази към Земята, и вие ще можете да отидете на Слънцето. Всички неща стават по Закона на Любовта.

Синаповото зърно 18 април 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

775

Аз ще ти кажа колко точно тежи Слънцето." Сега пък оня ме пита: "Как го измери?" – "Измерих го."

Богатство, знание, свобода 30 април 1937 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

776

Петлите като пеят, не съмва заради петлите. Не престават да пеят петлите, петлите като пеят, Слънцето залязва, но ни най-малко като престанат да пеят петлите, Слънцето не изгрява или като пеят петлите, Слънцето изгрява. Хубаво е петлите да пеят, когато Слънцето изгрява, хубаво е да пеят, когато залязва.

Казвам: Не се смущавайте от фактите. По някой път вие казвате: „Защо идат тия лошите мисли?“ Те са петлите, които пеят, когато Слънцето залязва. Утре ще дойде доброто във вас – то е петелът който пее, когато Слънцето изгрява. Когато дойдат във вас лошите мисли, знайте че при изгрева на Слънцето не може да дойдат те. При залеза на Слънцето не може да дойдат добрите мисли. Идете да изпращате Слънцето и всякога ще почувствувате някаква скръб, ще почувствувате, че нещо се губи. Връща се разположението, като започне изгревът на Слънцето, веднага ще се зароди една красива мисъл във вас.

Ново сърце 9 май 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

777

За слънцето казват, че слънцето изгря у нас. То е лъжлива идея. Слънцето досега никога не е изгрявало и никога не е залязвало. Земята като се върти около себе си, тя прави слънцето да изгрява и да залязва. Ние сами ставаме причина и изгубваме Любовта. Изгубването на Любовта, то е залязване.

Свободният човек 12 май 1937 г., ООК, Софи

 

 

 

▬  ⊙  ▬

778

От Слънцето излизат две енергии - кинетична и потенциална: едната е свързана с човешките мисли, а другата - с човешките чувства. Трябва да се запознаете с формите на слънчевата светлина и със слънчевите лъчи. Слънцето има седем цвята и всеки цвят е форма, с която можете да функционирате. Например анемичен сте; ако разбирате червения цвят, червената форма на слънцето, това е един начин, по който можете да премахнете вашата анемия. Анемията е безжизнено състояние.Ако пък сте колеблив човек, нямате достатъчно индивидуалност - например, казвате нещо, а после се отказвате, тази неустойчивост у вас е свързана в известна степен с портокаления цвят. Ако понякога сте свидлив, с какво ще поправите този ваш недостатък? - Със зеления цвят. Здравето си ще поправите също със зеления цвят: когато станеш сух или затлъстееш, със зеления цвят ще се лекуваш. Когато плащате наляво и надясно, тази погрешка ще лекувате с жълт цвят. Ако не знаете законите на този цвят, веднага идва плащането.

Трите системи 14 май 1937 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

779

Ти, човекът, като излезеш из тялото, ще бъдеш толкоз учен, че може да идеш до Слънцето, може да идеш до Вселената. След като излезеш из тялото, ако не задържиш нищо материално, ще идеш до Слънцето ще влезеш.

Елате да разсъждаваме 30 май 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

780

И запример, ако слънцето не съществува на земята, ти не можеш да имаш този възглед на земята. Като изгрее слънцето, вече имаш външен обект. Твоите очи може да се настанят. Ако слънцето изгрява, ако аз не съм на земята, неговото изгряване е безпредметно. За мене слънцето е предмет, когато аз живея. Вие ще кажете, че слънцето е материално тяло. То е външното. Слънцето е разумно същество. Туй слънце, то не е още. Но то самото е разумно същество. Тогава някой ще цитира, че Бог създаде небето и земята, създаде и слънцето. Тогава Бог не създаде ли човека? – Кога създаде слънцето? Слънцето го създаде по-рано от човека, в четвъртия ден. В кой ден създаде човека? В шестия ден. В четвъртия ден създаде слънцето. То разрешава една от големите мъчнотии. Слънцето разрешава един семеен въпрос. Слънцето има толкоз дъщери и синове.

Правилно приемане 2 юни 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

781

Ако обичаш Слънцето, ще използуваш неговата енергия, ще се научиш да четеш, ще бъдеш добър, ще бъдеш трудолюбив – то значи да обичаш.

Бяга в Тарсис 6 юни 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

782

Да кажем, ако видите една ябълка или един ваш приятел, или ако видите изгрева на слънцето, или ако четете някаква книга, ако речете да пеете, различно ще бъде пеенето ви.

Пътят на музиката 16 юни 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

783

Понеже Адам е пожелал неговият живот да бъде по-добър, като живота на Слънцето, затова е трябвало да напусне рая и да излезе вън.

Великoтo малко и великото голямо 20 юни 1937 г., НБ, София

 

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

784

Апостолите работиха. — Защо трябваше да работят? — За да спечелят пари да си купят билет за отиване на слънцето. И вие трябва да работите, да спечелите пари за билет и, като дойде Христос, да отидете с Него заедно на слънцето.

Вътрешен и външен живот 27 юни 1937 г., УС, София

▬  ⊙  ▬

785

Понеже сега слънцето на сърцето залязва, умът е, който ще спаси сърцето - сега слънцето на ума изгрява. Следователно изгряващото слънце носи спасение. И онзи, на когото слънцето на сърцето залязва, може да уповава само на своя ум, а не на сърцето си. Значи има един вътрешен закон.

Две състояния 9 юли 1937 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

786

..."От първия лъч на топлината, като първа хапка, като пръв дъх на любовта, душата започва да расте и да се развива, да богатее – злато да събира. В този смисъл, златото представя придобиване на светлина и знание придобиване на красота и доброта.

Пожелавам ви да придобиете първия лъч на топлината, който иде от Божията Любов.

Пожелавам ви да придобиете първия лъч на светлината, който иде от Божията Мъдрост.

Пожелавам ви да придобиете първия крепки Божи лъч на Истината, който носи свобода за вашия дух.

Лъчи на живота / Първият лъч на топлината 18 юли 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

787

Сега, при изгрева на слънцето, някои станаха прави, а други продължаваха да седят по местата си, докато аз не станах. Първите станаха прави по свое разбиране, а останалите – по подражаване. Аз пък разсъждавам. Ако пред мене е поставена картината на някой велик художник, аз няма да стана. Обаче, ако в стаята влиза самият художник и носи картината си, аз непременно ще стана. В дадения случай аз ставам за художника, а не за картината. Следователно, когато слънцето изгрява и гледам на него като на запалена свещ, аз няма да стана. – Защо? – Защото аз седя по-високо от тази свещ. Обаче, ако зад свещта, зад слънцето виждам Бога, Който държи в ръка тази запалена свещ, аз непременно ще стана прав.

Ценности и възможности 21 юли 1937 г., ООК, СБ, РБ, Рила

▬  ⊙  ▬

788

Ето поезия: “Планини високи безбрежни, които Бог създаде, първият лъч на светлината вас огрява. Колко сте красиви, за вас душата ми трепери.”

Планини и долини 30 юли 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

789

Сега, като наблюдавахте изгрева на слънцето, вие видяхте, че имаше червен цвят. – Защо? – Защо го започва с любовта. После слънцето стана светло. – Защо? – Защото свършва с истината. С тези два цвята слънцето казва: Започни с любовта и свърши с истината. Като видите, че слънцето е червено, кажете си: Желая сърцето ми да бъде пълно с любов. Като го видите светло кажете си: Желая ума ми да бъде пълен с истина. Желаете ли тия две неща за себе си, вие ще имате Божието благословение. Всеки ден, при изгрева на слънцето, пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Да посрещате всеки ден изгрева на слънцето с тази мисъл, това значи да бъдете през целия ден радостни и весели. Не можете ли да придобиете нищо от слънцето, вие не сте разбрали, какво значи изгрев на слънцето.

Червен и светъл 1 август 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

790

Сричката „ра" в думата омраза означава изгряващото слънце.

Нашето предназначение / Предназначението на човека 4 август 1937 г., ООК, СБ, РБ, Рила

▬  ⊙  ▬

791

Досега вие сте виждали все външното слънце, но не и вътрешното. Днес външното слънце е вътре във вас, а вътрешното ви слънце – отвън. Светлината, която проблясва сега в ума ви, топлината, която се разгаря в сърцето ви, и силата, която туря тялото ви в движение, представят вътрешното слънце на човека. При светлината на това слънце човек може да се движи и в най-голямата тъмнина, без никакви спънки и съпротивления.

Качества на ума, сърцето и тялото 8 август 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

792

Светлината на земята е едно отражение. И светлината на слънцето е едно отражение. Между това слънце и истинското слънце има едно тъмно слънце, което поглъща всичката светлина. Има слънца, които са тъмни. Това слънце черпи своята сила от тъмното слънце, а пък тъмното слънце черпи своята сила от истинското слънце. Най-първо светлината иде от истинското слънце в тъмното слънце и после светлината на тъмното слънце се превръща и идва в нашето слънце и от последното – на земята. Тъй че ние имаме сега четвъртата светлина. ...Като говоря за свойствата на златото, аз имам предвид първичното злато, което е излязло заедно с първия лъч на светлината и минало през истинското слънце, после – през тъмното, след това – през нашето, и с него заедно е дошло на земята. Това злато съдържа 4 ценни свойства в себе си, които носи от слънцата, през които е минало.

Път и възможности / Пътят и възможностите 11 август 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

793

Жената трябва да грее като слънце, да не напуща своя свят, а мъжът трябва да работи и отдалеч да се разговаря с жена си. Отношението между мъжа и жената трябва да бъде такова, каквото е отношението между слънцето и земята. Ако земята напусне мястото си и отиде на слънцето, тя ще се стопи. Земята отдалеч обича слънцето, но и слънцето я обича. Също така се обичат и жителите на земята и слънцето.

Хармонични и дисхармонични съпоставяния 11 август 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

794

Ние имаме възможност всеки ден да виждаме слънцето – едно от великите Божии творения. Слънцето е създадено за нас. Ако слънцето не съществуваше, ние не бихме могли да се проявим. Велик и мъдър е Господ! Велики са Неговите творения! Като е създал това грамадно слънце, за да не ни уплаши от него, Той го е поставил на такова далечно разстояние от нас, че да изглежда малко, като диня. Като погледне към това малко слънце, детето се радва, че и то може да го вдигне, да си поиграе с него като с топка. Величието на Бога се заключава в това, че като е представил големите неща в умален вид, Той имал предвид нашето съзнание.

Да познават 15 август 1937 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

▬  ⊙  ▬

795

– Ама вярвам в слънцето. – Ако вярваш в слънцето и се ползуваш от неговата светлина и топлина, твоята вяра има смисъл.

...Слънцето се занимава със своите работи, но когато земята отправи към него своята молба, то й отпуща по-голям или по-малък кредит, според нейните нужди. Слънцето никога няма да слезе на земята, да види какво правят хората. То гледа отдалеч, но не слиза на земята. Колкото и да викате към него, то няма да слезе при вас. Слънцето помага на хората, но не урежда живота им.

Свободно даване 22 август 1937 г., СБ, РБ, София

 

▬  ⊙  ▬

796

Идеята, че някой ще ви открадне Любовта, не е излязла от Бога. Кой може да ви открадне Слънцето, може ли да ви затъмнят неговата светлина?

Любов и безлюбие 23 август 1937 г., МОК, София

▬  ⊙  ▬

797

Слънцето пък се счита носител на живота. ...Онзи, светлият лъч на слънцето никой не може да го замести.

Път за освобождение 24 август 1937 г., СБ, РБ, София

▬  ⊙  ▬

798

Светлината, която аз възприемам от Слънцето, могат да я приемат и камъните, и растенията, и животните, но важно е, че аз зная как да я възприемам и да храня с нейните лъчи клетките на своя мозък, а малките буболечици това не могат да направят. Те казват, че това не е за тях. За да възприемат светлината, както аз я възприемам, те трябва да изменят своята форма.

Но Аз ще погледна 29 август 1937 г., НБ, София

▬  ⊙  ▬

799

Слънцето, което е поставено горе на небето, еднакво свети на всичките хора без разлика и на буболечките, и на учените еднакво свети слънцето. В разните си положения, вие може да не приемате достатъчно енергия от слънцето. Но то има еднакво разположение към нас. И тогава турете идеята в ума си. Вървете по онзи път, по който слънцето върви, светете както слънцето свети. Изгрявайте и залязвайте, както слънцето залязва и изгрява. Каквото слънцето прави, правете го и вие отвън.

Не нарушавайте свободата 1 септември 1937 г., ООК, София

▬  ⊙  ▬

800

...който е слаб, нека дойде на Изгрева, да види благото, което се крие в него. Който е силен, пак нека дойде на Изгрева, да опита силата си, да види, колко може да издържа. Сутринното слънце е приятно, всеки го търси. Обедното слънце е горещо; то е само за силни хора, да видят, колко могат да издържат на неговата топлина. Ако можеш от сутрин до обяд да издържаш на слънцето, ти си здрав човек Ако не можеш да издържаш дълго време на слънце, ти не си здрав човек.

Силният / Силен в света 5 септември 1937 г., УС, София

Коментари