Символ Любя

Символ  Любя

знак34mm

 

 

Кратки пояснения:

Символът Любя представлява приложената Любов, т.е. аз Любя, обичам това е почувстваната Любов вътре в самите нас. Той е направен, с цел да излъчва в пространството основния Метод – Заповед – Закон – ЛЮБЯ! Това е синтезиран и насложен символ въз основа на записване на думата Любов по особен начин в беседата: Страдание, търпение, опитност, знание“ 28 февруари 1926 г., Младежки Окултен Клас, София – цитат:

„Всеки ъгъл се разглежда като централен ъгъл, който се самоопределя. Тъй поставен ъгълът, той представлява буквата Л, начална буква на думата любов. Като сила Любовта заема известно пространство и действа върху телата като топлинна енергия. Чертичката над кръгчето представлява почва, в която Себе-то се посажда. Самото кръгче е посаденото Себе. Знакът б представлява посоката, по която трябва семето да расте. Последният знак представлява разпукване на Себе-то. Следователно знаците, представени на фиг. 1, не са нищо друго освен буквите в думата любов.

Публикувано изображение

В буквите на тази дума е означен целият процес на Любовта. Когато този процес се извършва в душата на човека, само тогава той може да почувства силата на Любовта. Когато семената на Живота се посадят в душата като в почва и възприемат топлинните и светлинните енергии на Любовта, те започват да се разпукват, да покълват, да растат, да цъфтят и да връзват плод. Семената могат правилно да се развиват само при импулса на Любовта. Щом мине през тези процеси, човек започва да мисли, да разсъждава. И тъй, кръстът представлява страданието, котвата – мисълта, а Любовта – светлинните и топлинните лъчи, които слизат от Слънцето. Докато не разчлени думата любов и не разбере силите, които тя крие в себе си, човек не може да разбере дълбокия  смисъл, не може да я приложи в живота си. Любовта съдържа светлина, топлина, мисъл, условия за растене, за цъфтене, за връзване на плод. Който разбира елементите на Любовта и ги прилага, той правилно разбира Живота.“  …

Други цитати: Вие казвате любов и любя. Каква разлика има между тези две думи? Думата Любов е съществително и, като такава, тя се скланя. Думата Любя е глагол и, като глагол, тя се спряга. Друга съществена разлика има между тези две думи: когато любовта е съществително име, тогава ние ѝ слугуваме; когато пък изразява действието любя, тогава тя ни служи. Какво правят хората, когато любят? Когато любят, хората се срамуват. Трябва ли човек да се срамува от любовта – не трябва. Да любиш – това е равносилно на храненето.

Новите възгледи 7 август 1932г., Съборни беседи, Рилски беседи, София

 

[…] Това, което всички люби, а себе си не люби, за всички мисли, а за себе си не мисли, всички обича, а за себе си не мисли, наричаме любов.

И Петѣр се грееше  – 31 март 1940 г., Неделни беседи, София

 

Това символично изписване на основния Метод и Принцип –  Любя или Любов(аз да обичам, а не любов и обич по принцип), е и основната Заповед на Христос и основния Метод – Заповед на цялостното учение на Учителя – Люби Бога, Люби ближния както себе си.

Любя, това е Метод над Методите , Заповед над Заповедите, Закон над Законите.

Разбира се самия символ така както го виждаме, е съчетан собственоръчно от съставителя на томовете „Свещени Методи“, за да динамизираме и задвижим Любовта  с помоща на Символа Любя.

Символът Любя е начертан по някои окултни принципи, а размерите на кръговете се съотнасят въз основа  на златното сечение и числата на Фибоначи. Постепенно значението и символиката на  този символ ще се доразяснява и допълва. Той е нов и за мен.(съотнася се към 2015 г.)

Калин Х. Кирилов

3 май 2016г.

ЛЮБЯ е изпълнението на Любовта,

ЛЮБЯ е приложението на Любовта,

ЛЮБЯ е приложения Бог.